Vilka är de bästa tipsen för att slipa svarvverktyg?

Svarvverktyg görs ofta med hjälp av en elektrisk slipmaskin. När du arbetar med en elektrisk slipmaskin är det viktigt att bära skyddsglasögon och följa alla nödvändiga säkerhetsprotokoll. Ett av de bästa tipsen för slipning av svarvverktyg är att hänvisa till användarmanualen för att säkerställa korrekt funktion. Förutom säkerhet är de bästa tipsen för att slipa svarvverktyg att justera verktygsstödet, att hålla vatten i närheten och att bestämma vilken verktygsdesign som är nödvändig. Andra viktiga tips kan inkludera att närma sig arbetsstycket från en sida i taget och avsluta svarvtillbehören på lämpligt sätt.

Många av dessa tips kan också appliceras på processen att skärpa tidigare formade svarvtillbehör. En svarvverktygsslip har ett antal krav, som att göra justeringar av maskinlayouten, som nästan alltid gäller för elektriska slipmaskiner. Dessa justeringar kan hjälpa till att framgångsrikt slipa svarvverktyg.

Justering av verktygsstödet kan till exempel förhindra att metallarbetsstycket glider av slipskivan. För vissa verktyg är det nödvändigt att ställa in verktygsstödet i en lämplig vinkel för att uppnå önskad design. Speciellt i de tidiga stadierna kan det vara nödvändigt att vila metallarbetsstycket medan man slipar en initial form eller plan yta.

När man formar eller vässar svarvverktyg på detta sätt är ett bekymmer att metallen kan hetta upp. Även om många moderna verktygsstålämnen inte lätt skadas av överhettning, kan det ändå vara en bra idé att kyla ner biten under hela processen. Beroende på vilken typ av verktyg som formas eller slipas kan kylning vara mer eller mindre nödvändig under hela processen.

Ett tips för att slipa svarvverktyg är att tänka framåt och planera processen utifrån önskad verktygsdesign. Det är ofta nödvändigt att utforma de specifika vinklarna för ett svarvverktyg i en optimal ordning. En svarvverktygsslip kommer att bilda plana ytor, så det kan vara nödvändigt att slutföra formningen av en sida i taget. Många av skäreggarna måste vara helt plana, så det kan vara nödvändigt att utöva tillräckligt tryck för att få detta att hända.

Efterbehandlingsalternativen varierar beroende på verktygets design. Att slipa svarvverktyg kräver ofta en kombination av formning med en grov skiva och slipning med en fin skiva. I många fall kan det vara fördelaktigt att använda en bryne sten för att finslipa svarvens sista kanter. Andra slutslipverktyg kan inkludera fina filar av extremt fina slipskivor.