Vilka är de bästa tipsen för att skapa interaktiva webbplatser?

Interaktiva webbplatser är webbplatser som låter läsaren engagera sig i onlineinnehållet på en mängd olika sätt, inklusive spel, pussel och svara på frågor. Webbdesigners använder en mängd olika metoder när de skapar interaktiva webbplatser – metoderna som används varierar beroende på webbplatsens behov. I vissa fall innebär användarinteraktion endast att besvara frågor eller mata in användardata, som ett användarnamn och lösenord. I sådana fall innebär att skapa interaktiva webbplatser egentligen bara att infoga enkla formulär på webbplatsen. I andra fall involverar interaktion komplexa spel eller interaktiv onlinekonst som kräver en mycket mer detaljerad och komplex webbdesign.

Att skapa interaktiva webbplatser är en praktisk nödvändighet för många webbplatser som finns för att göra mer än att bara ge användaren information. Alla webbplatser som kräver eller lagrar användarinformation måste till exempel vara interaktiva, eftersom användaren måste ange sin information. Att skapa interaktiva webbplatser med de formulär som krävs för att slutföra sådana uppgifter kan ibland genomföras med minimala kunskaper om webbdesign. Många webbplatser och kommersiellt tillgängliga ordbehandlingsprogram kan skapa formulär som kan användas online. I många fall är det dock nödvändigt att lagra användardata säkert, och i sådana fall är noggrann kryptering ett nödvändigt element bakom kulisserna på den interaktiva webbplatsen.

I många fall är graden av interaktion mycket mer komplex än att bara skriva in text i formulär. Många former av onlinekonstverk är till exempel interaktiva och kan bara uppskattas fullt ut om användaren engagerar sig i innehållet. Att skapa interaktiva webbplatser av denna form är en mycket mer komplex handling som tenderar att kräva en hög nivå av visuellt tänkande, konstnärlig vision och programmeringsförmåga. Webbplatsen måste utformas så att interaktiviteten bidrar till användarupplevelsen och inte distraherar från den. Olika subtila ledtrådar måste infogas för att visa användaren hur han ska interagera med webbplatsen för att få den bästa upplevelsen av den.

Det finns många typer av webbplatser, såsom forum och andra sociala webbplatser, som är avsedda att underlätta interaktion mellan människor. I strikt teknisk mening kan dessa betraktas som interaktiva webbplatser. Termen ”interaktiva webbplatser” är dock vanligtvis avsedd att hänvisa till webbplatser där användaren och webbplatsen interagerar utan en tredje part. Att skapa interaktiva webbplatser innebär att skapa en onlineanvändarupplevelse som endast involverar användaren och webbplatsen, utan inblandning av en tredje part.