Vilka är de bästa tipsen för att få skuldavskrivning?

Skuldefterlåtelse beskriver bruket av en långivare som efterskänker hela eller en del av en låntagares skuld. Detta innebär att han eller hon inte behöver betala den del av skulden som har efterskänkts. Avtal görs på individuell basis och är vanligtvis inte enkla eller lätta att lösa en individs skuldproblem. För att en långivare ska kunna förlänga skuldeftergiften måste en låntagare kontakta långivaren och be att bli övervägd. Individen måste kunna visa att han eller hon har försökt uppfylla sina skuldförpliktelser, kommer att samarbeta med långivaren för att komma överens och kommer att uppfylla alla krav som ställs av långivaren för att få en skuld efterskänkt.

Individer som upplever ekonomiska svårigheter som hindrar ekonomiska förpliktelser från att uppfyllas under en längre tid kan överväga att kontakta en långivare direkt. Långivare uppskattar att höra från låntagare, eftersom det gör att de kan ta reda på vad som händer och bedöma om det finns ett sätt att hjälpa till att lätta bördan för låntagaren. Detta är vanligtvis det bästa sättet att få skuldavskrivning, eftersom de som söker det kommer att behöva dokumentera och bevisa anledningarna till att ekonomiska förpliktelser inte kan uppfyllas.

Långivare kommer i allmänhet att vilja veta att låntagare har försökt på alla möjliga sätt för att uppfylla sina finansiella åtaganden och att det inte finns något annat arrangemang som kan göras. De kan föreslå olika betalningsplaner i ett försök att hjälpa låntagaren samtidigt som de får någon form av betalning. Hur som helst kommer långivare i allmänhet inte att bevilja skuldefterlåtelse utan en ärlig ansträngning för att betala skulden.

Vanligtvis är det mer sannolikt att en långivare överväger en ansökan om skuldavskrivning om låntagaren försöker samarbeta med företaget för att hitta ett ömsesidigt fördelaktigt avtal. De som söker förlåtelse bör undvika att vara påträngande, arroganta eller arga, eftersom det gör ett positivt resultat mycket mindre troligt. Låntagare bör vara beredda att tillhandahålla all information som efterfrågas, svara på eventuella frågor och fylla i eventuella papper som krävs.

Ofta har långivare vissa krav som måste uppfyllas för att erhålla skuldavskrivning. De kanske bara förlåter en del av skulden och förväntar sig betalning på det återstående saldot, eventuellt med lägre betalningar. Låntagare måste i allmänhet utarbeta ett nytt betalningsavtal med långivaren och förväntas uppfylla alla krav utan att misslyckas. Vissa områden har lagar på plats som styr hur skuldefterlåtelse kan hanteras också.