Vilka är de bästa tipsen för att bygga en zip-linje?

En zip-line kan vanligtvis byggas nästan var som helst. Ett av de enklaste sätten att bygga en zip-line är att använda ett zip-line-kit, men att bygga en zip-line kan också åstadkommas genom att skaffa allt material separat. Innan en zip-line byggs bör man se till att det inte finns några föremål som en användare kan träffa när han färdas längs linjen. Vinkeln på zip-linjen kommer också att avgöra hur snabbt användarna reser. Även om zip-linjer kan vara mycket roligt, bör säkerhet vara en viktig faktor när man bygger en zip-line.

En zipline utomhus kan vara trevlig för människor i alla åldrar. Dessa sätts vanligtvis upp mellan två höga föremål, som träd. En populär plats att bygga en zip-line är från en trädkoja till marken. Om det inte finns träd kan istället två tungmetallstolpar användas, men de måste placeras stadigt i marken.

Ett zip line kit är ofta det enklaste sättet att bygga en zip line. Dessa kan köpas från vissa sportbutiker, men de kan också hittas på Internet. De innehåller vanligtvis all utrustning som behövs för att bygga en zipline. Kablar, handtag och bromsar ingår vanligtvis i dessa kit, och vissa kommer till och med med säten.

Att bygga en zip-line utan ett kit är också ett alternativ. Detta kräver lite tjock stålvajer och en remskiva eller en zipline-vagn. Av säkerhetsskäl är det dock mycket viktigt att materialen är tillräckligt starka för att hålla vikten av en tung vuxen. Flygplanskabel rekommenderas vanligtvis, eftersom den kan hålla en hel del vikt.

För att säkerställa att användare färdas längs zip-linjen måste ena änden av kabeln förankras något högre än den andra änden. Att bygga en zip-line med en brant sluttning kan dock få en användare att färdas nerför linjen för snabbt. Detta kan vara farligt för unga eller oerfarna användare, och det kan resultera i allvarliga skador.

För att börja bygga en zip-line, bör avståndet mellan de två punkterna på linjen först mätas. Flera extra fötter kabel bör också köpas. Denna extra längd kommer att kompensera för att kabeln fästs vid förankringspunkterna.
Långa ögonbultar gjorda av galvaniserat stål kan användas för att förankra den rostfria stålkabeln till varje träd. Kabeln ska träs genom ögonbulten vid startpunkten och en ögla ska göras och säkras med en kabelklämma av rostfritt stål. Efter att remskivan eller zipline-vagnen har gängats på kabeln, kan den andra änden träs genom öglebulten vid stopppunkten för ziplinen. En kabeldragare kan sedan användas för att dra åt kabeln, och en kabelklämma kan användas för att fästa en kabelögla till det andra trädet.
Ett handtag kan fästas i botten av remskivan för att göra den lättare att hänga på. En ögla av rep kan göra ett enkelt handtag för en zipline, men stora träpinnar kan också göra bra ziplinehandtag. Repet ska först fästas säkert på ena sidan av en plugg och träs genom metallringen på remskivan, innan det fästs i den andra änden av pluggen. En längre bit rep kan också användas för att fästa en sits på ziplinen.

Säkerhet bör alltid vara den första frågan när man bygger en zip-line. Zip-linjer bör till exempel aldrig byggas för långt bort från marken, eftersom det kan resultera i mycket allvarliga skador vid fall. Eventuella hinder, som trädgrenar, bör också rensas bort från zip-linjen för att säkerställa att användarna inte träffas av dem. Allt material och utrustning bör också kontrolleras för lösa ankarpunkter och skador varje gång ziplinen används. Hjälm rekommenderas också.