Var kommer den amerikanska oljeförsörjningen ifrån?

Förenta staternas (USA) oljeförsörjning är ett frekvent diskussionsämne inom USA, på grund av ökande oro för beroendet av olja som bränslekälla. Enligt US Department of Energy tillgodoses 40 % av USA:s energibehov genom petroleumprodukter. Många medborgare är oroliga över oljans inverkan på miljön och skulle vilja se att landet rör sig mot mer hållbara oljekällor. Dessutom finns det en hel del kontroverser kring källorna till amerikansk olja och den politiska manövrering som är nödvändig för att möta amerikanska krav på olja.

Cirka 40 % av USA:s olja kommer från inhemska oljefält i stater som Texas, Alaska och Kalifornien. En del av denna olja säljs faktiskt till andra länder, som Japan. De övriga 60 % av USA:s oljeförsörjning kommer från utländska källor. Tvärtemot vad många tror har USA dock väldigt olika oljeintressen över hela världen och tar emot olja och petroleumprodukter från nästan alla kontinenter på jorden. Denna mångfald inom oljeförsörjningen möjliggör tillverkning av ett brett utbud av petroleumprodukter, med användning av råolja av olika kemiska egenskaper.

Kanada, Saudiarabien, Colombia, Nigeria, Angola och Irak bidrar alla med betydande belopp till USA:s oljeförsörjning. Amerika importerar också olja från Kuwait, Norge, Storbritannien, Venezuela, Ekvatorialguinea och Algeriet. Många andra länder skickar raffinerade oljeprodukter till USA för att komplettera produktionen från amerikanska raffinaderier. Oljeförsörjningens mångfald gör det svårt att helt stänga av landets tillgång på olja, även om rynkor i försörjningskedjan kan vara problematiska.

En stor del av USA:s oljeförsörjning kommer från medlemsländer i Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC). OPEC:s medlemsländer ska arbeta tillsammans för att säkerställa stabila oljepriser samtidigt som de skyddar oljereserverna och säkerställer att länder runt om i världen har tillgång till olja när de behöver den. Den amerikanska oljeförsörjningen är dock inte begränsad till OPEC-källor, och landet importerar regelbundet olja från länder som inte är medlemsländer, såsom Kanada, till varierande priser.

Även om källorna till amerikansk olja är otaliga, är många av de länder som bidrar med huvuddelen av USA:s oljeförsörjning ekonomiskt och politiskt instabila. Detta har lett till oro för säkerheten för USA:s oljeförsörjning, eftersom en stor politisk störning kan vara förödande. Av denna anledning upprätthåller USA också en oljereserv för nödsituationer och ägnar medel åt utvecklingen av energialternativ.