Vad var Yom Kippur-kriget?

Yom Kippur-kriget var ett krig 1973 som utkämpades mellan Israel och de allierade egyptierna och syrierna. Kriget satte stopp för en vapenvila i Mellanöstern som hade funnits sedan 1970, då de egyptiska och syriska militärerna överraskade israeliska styrkor på den judiska heliga dagen Yom Kippur. Egypten och Syrien kämpade för att återta territorium de hade förlorat som en konsekvens av nederlaget i sexdagarskriget 1967 mot Israel. Medan Israel vann Yom Kippur-kriget på 19 dagar, mötte det negativa inhemska och internationella effekter efteråt. Det kalla krigets undertoner av konflikten kan ha ökat internationell önskan om den senare egyptisk-israeliska freden.

Israel ockuperade nya territorier efter sin seger i sexdagarskriget, inklusive Golanhöjderna som tidigare hade tillhört Syrien och Egyptens Sinaihalvön. Ledarna för Egypten och Syrien slog sig samman kort före kriget, men av olika anledningar. Egypten hoppades få Israel att erkänna sin styrka för att tvinga fram en fredslösning. Syriens president sökte politisk prestige på hemmaplan genom att återerövra de av Israel ockuperade Golanhöjderna. Yom Kippur-kriget började när de två ländernas arméer anföll under gemensamt kommando den 6 oktober 1973.

Under de första dagarna av Yom Kippur-kriget verkade det som om de arabiska arméerna i Egypten och Syrien hade tagit snabba segrar genom sina snabba framryckningar. Israel hade faktiskt fångats ovetande genom att automatiskt anta sin egen militära överlägsenhet. Sedan stärkte USA:s militära hjälp till ett värde av miljarder dollar snart de israeliska försvarsstyrkornas ställning och bromsade ytterligare arabiska framsteg. Trots sovjetisk hjälp till Egypten vände en israelisk motattack tillbaka både den egyptiska och syriska armén. När Yom Kippur-kriget hotade att bli en konflikt mellan kärnvapenmakterna i USA och Sovjetunionen, uppmanade de två makterna till en ny vapenvila mot Förenta Nationerna (FN).

FN:s säkerhetsråds resolution 338 avslutade formellt Yom Kippur-kriget den 22 oktober 1973. USA:s utrikesminister Henry Kissinger hjälpte senare till att förhandla om militär frigörelse mellan Israel och Syrien. Medan Israel hade vunnit genom att vända tillbaka båda arméerna, orsakade de höga kostnaderna för kriget ekonomisk turbulens i det landet, och Israel stod inför internationell isolering. Politiska partier i Israel gick också igenom en period av inre strider efter kriget. FN:s fredsavtal behandlade inte heller tillståndet för det palestinska folket som bor i de Israel-ockuperade områdena, vilket blev en mer kontroversiell fråga efter kriget.