Vad gör en Support Service Manager?

En supporttjänstchef leder ett team av professionella som är utbildade för att ge support, vägledning och hjälpa användarna av specifika produkter och tjänster. Vanligtvis är en erfaren supporttjänstchef en specialist inom en specifik bransch. Beroende på fältet kan den här personen också behålla kundtjänstuppgifter på uppdrag av en tillverkare. Den här personen kan också arbeta som en del av ett företags interna supportteam som hjälper anställda med en lång rad frågor i arbetsmiljön, vilket säkerställer att kunderna betjänas effektivt och korrekt. En kvalificerad supportpersonal med en kunnig chef kan hjälpa alla företag att fungera så sömlöst som möjligt.

Denna typ av supportchef har generellt en universitetsexamen och mångårig erfarenhet inom specialiseringsområdet. Dessa personer har oftast utbildats inom ingenjörsvetenskap, datavetenskap eller företagsekonomi och kan ha en servicesupportcertifiering relaterad till en specifik disciplin. En supporttjänstchef kan också vara medlem i Association of Support Professionals (ASP) eller annan organisation, vilket kräver en viss nivå av erfarenhet och expertis. Oavsett bransch så matchas servicechefens erfarenhet, utbildning och associationer oftast av en imponerande uppsättning kompetenser.

En supportservicechef är ofta en analytisk och detaljorienterad person som besitter utmärkta problemlösnings- och kommunikationsförmåga, med egenskaperna hos en bra ledare. Viktigast av allt, eftersom denna position kan arbeta direkt med slutanvändaren varje dag, är angelägna kundtjänstfärdigheter, tålamod och goda pedagogiska förmågor avgörande för framgång. När man befinner sig i en miljö där teknik är förhärskande, skulle en supporttjänstchef och ett team behöva vara skickliga datoranvändare som är kunniga i många mjukvaruapplikationer. Utöver att ha kunskapen och färdigheterna kan effektiva supportchefer mätas exakt efter specifika prestationer under en arbetsdag.

Grunden för supportservice management är förmågan att snabbt och korrekt lösa problem för användarna av olika typer av teknik, tjänster och produkter. Många gånger, genom att skapa dokumentation, skapa databas och skapa nya medier, hjälper supportansvariga tillverkarna av produkter att nå en högre kvalitetsnivå baserat på den information de får från de problem de löser och de användare de hjälper. Oavsett om dessa yrkesverksamma löser problem ansikte mot ansikte eller genom någon form av kommunikationsteknik, fungerar de som utbildare som vägleder dem med begränsad förståelse till en väg för produktivitet och framgång.