Vad gör en miljöanalytiker?

En miljöanalytikers uppgift är att studera och analysera miljöfrågor för att utveckla lösningar för dem. Med hjälp av vetenskapliga metoder kommer han eller hon att forska och samla in data om ett visst problem, till exempel vattenföroreningar i ett visst område. Analytikern måste ha en gedigen förståelse för statistik, matematik och vetenskapliga begrepp, eftersom han eller hon ansvarar för att utveckla modeller som kan användas för att ge rekommendationer om hur man kan minska föroreningarna.

En miljöanalytikers första uppgift är att identifiera miljöproblem som behöver lösas. De frågor som ska utvärderas bestäms vanligtvis av den organisation analytikern arbetar för. Till exempel kan vissa företag vilja förstå hur mycket föroreningar deras verksamhet genererar och kommer att anlita en miljöanalytiker för att undersöka och erbjuda sätt att minska sina utsläpp. Vissa statliga myndigheter anställer också analytiker för att arbeta i olika regioner under deras jurisdiktioner.

När problemet väl har identifierats måste miljöanalytikern undersöka det. Detta kan åstadkommas på olika sätt, beroende på problemet. Han eller hon kan behöva samla jord-, vatten- eller luftprover för att fastställa mängden föroreningar som finns. Det kan vara nödvändigt att övervaka utsläppsnivåer och atmosfäriska förhållanden över en tidsperiod för att se förändringar och mönster. Om analytikern försöker förstå effekterna i ett visst område kan kartor eller diagram behöva ses över för att se vilka ekosystem som påverkas.

Efter att all data har samlats in måste den analyseras och utvärderas. Miljöanalytikern kommer att använda statistiska och matematiska teorier och metoder för att utveckla modeller för program som kan användas för att lösa problemet. Han eller hon kan förbereda grafer, diagram eller rapporter för att presentera data för organisationen. Analytikerns typiska mål är att tillhandahålla möjliga metoder för att kontrollera eller minska föroreningarna.

Ibland utvärderar en miljöanalytiker möjliga miljöpåverkan för ett företag innan det startar ett projekt. Företaget kan vara orolig för att ett kommande initiativ, som att bygga en byggnad, kommer att påverka den lokala miljön negativt. Analytikern kan hjälpa till att bedöma potentiella negativa konsekvenser för de närliggande ekosystemen, och bör även kunna ge råd om miljöbestämmelser och lagar som måste följas. Han eller hon kan sedan ge råd om hur man kan minska negativa effekter och uppfylla juridiska standarder.