Vad gör en länschef?

En länschef är en administrativ tjänsteman på länsnivå som leder den dagliga verksamheten. Det är vanligtvis nödvändigt att ha en avancerad examen för att tjänstgöra i denna tjänst, tillsammans med viss erfarenhet av länsförvaltning. Tjänsten har en mycket stor omfattning och kan innebära långa arbetsdagar samt betydande offentligt ansvar. Som administrativt ansikte utåt för länet rapporterar länschefen till såväl förtroendevalda som till allmänheten med oro över länets policy och verksamhet.

Denna administrativa tjänsteman måste övervaka alla länsavdelningar. Län administrerar vanligtvis myndigheter för att hantera frågor som barnskydd, trafiksäkerhet och byggnad. Länschefen kontrollerar dessa avdelningar, deltar i anställnings- och avskedsbeslut och arbetar med myndighetsrepresentanter om policyrekommendationer och relaterade ämnen. Detta kräver kunskap om vad varje avdelning gör, vem som arbetar på varje avdelning och hur avdelningarna fungerar. Vissa länschefer kan komma från en bakgrund inom en länsavdelning och därmed ha extra förtrogenhet med dess verksamhet.

Länscheferna har också administrativ personal för att stödja deras och andra länstjänstemäns arbete. De samordnar med en personalavdelning kring personalfrågor från att ordna ledighet för gravida anställda till att anställa ny personal. Länschefer har också vanligtvis ett nära samarbete med redovisningsavdelningar för att ta itu med finansiering, budgetfrågor, anslagsansökningar och relaterade ämnen. Att nätverka ekonomiskt är viktigt, eftersom länet inte kan få slut på pengar till den dagliga verksamheten eller inte kommer att kunna möta allmänhetens behov.

Offentliga tjänstemän kan förvänta sig en genomgång från länschefen. Detta kan ske vid evenemang som tillsynsnämndsmöten samt vid privat kommunikation mellan länschef och förtroendevalda. Vid offentliga sammanträden kan denna ledamot av länsförvaltningen kallas för formell vittnesmål som rör ett diskussionsämne vid mötet. Personalen kan till exempel vilja veta vilka länsavdelningar som är mest i behov av finansiering eller hur länet fattar anställningsbeslut.

Förutom att arbeta i kontorsmiljö reser länschefen också. Hon kan ha tillgång till ett antal byråer i samma byggnad men kan behöva resa till olika platser runt om i länet. Hon ska vara mobil för möten med personal som kanske inte kan komma in på kontoret. Timmarna kan bli långa i en civil nödsituation som en varning för dåligt väder eller ett säkerhetshot, och länschefen måste vara beredd att stanna sent eller komma in tidigt vid behov.