Vad gör en försäkringsverifierare?

En försäkringskontrollant arbetar med försäkringsanspråk på en läkarmottagning för att smidiga processen och samla in betalningar i tid. Bekantskap med försäkringsfakturering och kodningssystem, tillsammans med elektroniska journaler och sekretesspraxis, är vanligtvis nödvändig. Arbetsmiljön liknar den för andra kontorsjobb, även om det också finns en kundserviceaspekt eftersom försäkringskontrollanter arbetar direkt med patienter. Detta kan kräva god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta med människor med olika bakgrund.

När patienter går in på en läkarmottagning eller ett sjukhussystem, samlar försäkringskontrollanten in information om deras försäkringar. Denna information kan hjälpa utövare att avgöra om specifika behandlingar och procedurer omfattas. Försäkringskontrollanter kan förbereda räkningar för försäkringsbolag med hjälp av deras kodsystem och behandla anspråk när de rör sig genom kontoret. Om försäkringen vägrar att betala en skadeanmälan, kan försäkringskontrollanten överklaga, eller kan samarbeta med patienten för att lämna in ett överklagande om kontoret inte hanterar detta.

När patienter byter försäkring kan försäkringskontrollanten träffa dem för att diskutera förändringar i täckningen. Detta är också viktigt för uppdateringar av patientfiler, för att bekräfta att den senaste informationen är tillgänglig. Fel i en fil kan resultera i problem som att skicka en räkning till fel företag eller använda felaktiga filnummer som leder till försenad betalning. Om patienter tappar försäkringsskyddet kan detta också vara viktig information för läkarpraktiken.

I de fall där förhandsgodkännande krävs för medicinska ingrepp kan försäkringskontrollanten förbereda och skicka in detta pappersarbete. Det kan även innefatta telefonsamtal till försäkringsbolag i situationer där vårdgivare och patienter vill ha omedelbar information om täckning. Till exempel kan en patient vilja vänta på ett test om det inte är täckt, eller en vårdgivare kan rekommendera en alternativ medicin om ett recept inte är en del av patientens försäkringsplan. Försäkringskontrollanten behöver kunna kommunicera snabbt och tydligt för att få aktuell information.

Detta arbete kan innefatta back office fakturering och kodningsarbete samt front office relationer. Patienter med frågor om försäkringsskydd och faktureringsmetoder kan träffa försäkringskontrollanten. I situationer där anspråk nekas eller vårdgivare inte kan erbjuda behandling på grund av oro för betalningsförmågan, kan det innebära spända eller obehagliga samtal. Förmågan att förbli lugn, professionell och vänlig i sådana miljöer är avgörande för att lyckas i det här jobbet.