Vad gör en formbyggnadsentreprenör?

En formentreprenör ställer in de nödvändiga formerna för betonggjutning, och företag som erbjuder formentreprenad kan också ha relaterade tjänster som schaktning, uppsättning av konstruktionsstål och installation av andra konstruktionskomponenter. Personer som arbetar inom detta område kan vara anställda av specifika företag och skickas till arbetsplatser efter behov, eller så kan de arbeta som frilansare. De annonserar ut sina tjänster och tar på sig jobb på begäran från byggföretag, enskilda entreprenörer som vill lägga ut arbete på underentreprenad och riktar kunder.

När formentreprenörer anländer till en arbetsplats utvärderar de området för att samla in information de behöver för att utveckla blanketterna. De går också igenom byggplanerna, som kan utarbetas med input från ingenjörer för att bekräfta att de är sunda och lämpliga. Att arbeta som en formbyggnadsentreprenör kräver förståelse för betong och strukturella element som armeringsjärn, tillsammans med byggnormer och industristandarder och praxis. Former måste säkert kunna hålla betongen på plats medan den härdar, och måste ge tillräcklig form och tjocklek för att hålla fast vid kod.

Detta arbete handlar inte enbart om matematiska beräkningar och konsulterande byggplaner. En formentreprenör kan också arbeta med projekt som kan kräva en viss grad av konstnärlighet, såsom böjda och ovanligt formade betonginstallationer. I dessa fall kan en del av arbetet innehålla en strategi för att uppnå önskad form, vilket kan innefatta komplexa anpassade former. Personer med mer erfarenhet tenderar att ta på sig sådana uppgifter, eftersom de kräver avancerade färdigheter.

Platsförberedelse för en formentreprenör kan innefatta schaktning, uppsättning av grus och annan dränering samt noggrann mätning innan arbetet påbörjas. Stolpar kan installeras för att hålla formerna, som kan vara gjorda av en mängd olika material. Vissa företag arbetar med återanvändbara formulär som knäpper ihop i en mängd olika konfigurationer för olika projekt. Dessa kan vara mer bekväma att använda, även om de kan kräva viss anpassning för utmanande miljöer.

När allt är på plats kontrollerar formentreprenören det och bekräftar med övrig personal för att säkerställa att det uppfyller behovet. Betongen kan gjutas och tillåtas härda innan entreprenören tar bort formerna och teamet går vidare till nästa aspekt av projektet. Noggrann planering är en viktig del av formentreprenad, eftersom teamen vill vara säkra på att betonginstallationen inte skapar ett stopp på en arbetsplats, samtidigt som de arbetar noggrant för att minska risken för fel. Efter att betong har gjutits och härdat kan det vara svårt och dyrt att göra om arbetet.