Vad gör en certifierad professionell kodare?

Att vara en Certified Professional Coder™ innebär att man är en hälsoinformationspersonal som gör det möjligt för sjukhus, läkarmottagningar, öppenvårdscentraler, vårdhem eller gruppövningar att få betalt för hälsotjänster. Specifikt, Certified Professional Coders™ läser hälsobehandlingsinformation och tilldelar koder till dessa procedurer så att informationen kan skickas till försäkringsbolag, Medicare eller Medicaid. De särskilda koderna måste anges korrekt, för om fel görs i kodningen kan det minska det belopp som vårdgivare får betalt för de hälsovårdstjänster de tillhandahåller.

Att arbeta som Certified Professional Coder™ innebär att arbeta med procedurkodning och diagnostisk kodning. Det finns till exempel koder som en Certified Professional Coder™ använder för att koda behandlingar som läkare tillhandahåller. Det finns HCPCS-koder (Common Procedure Coding System) som hänför sig till produkter eller tjänster som läkare kan tillhandahålla patienter. Diagnoskoderna är koder som avser specifika diagnoser som läkare kan ge en patient. Till exempel, om en patient kommer in och klagar på armsmärtor och om läkaren diagnostiserar problemet, finns det en specifik diagnostisk kod för armsmärta.

Vanligtvis, för att förbereda sig för en karriär som Certified Professional Coder™, måste man slutföra gymnasiet och college. En associerad examen kan göras, men individer som är intresserade av att bli en Certified Professional Coder™ slutför vanligtvis kandidatexamen i medicinsk kodning vid ett ackrediterat högskolemedicinsk kodningsprogram. Efter avslutad högskoleexamen, för att få lämplig certifiering, måste man klara Certified Professional Coder™ (CPC)-provet, vilket är inträdesprovet för att bli en Certified Professional Coder™.

När de väl börjar arbeta specialiserar sig kodare ofta. Till exempel kan en kodare välja att specialisera sig på akutmedicin, onkologi eller kardiologi. Vid varje given tidpunkt kan vissa specialiteter vara mer efterfrågade än andra specialiteter. Således kan vissa kodare få mer betalt än andra på grund av den speciella kodningsspecialitet de har valt.

Onödigt att säga, eftersom de arbetar med siffror och koder tenderar kodare att vara mycket detaljorienterade. De tenderar också att vara ihärdiga eftersom det finns tillfällen då de kan behöva kontakta en medicinsk leverantör för att få mer information om en behandling som leverantören gav så att lämplig kod kan ges. De kan också behöva kontakta försäkringsbolaget angående ett visst krav.

Kodare tenderar också att flytta in i andra karriärer efter att ha haft flera års erfarenhet av kodning. Till exempel kan kodare besluta att bli hälsoinformationsdirektörer eller kodningsövervakare. Däremot kan en kodare besluta sig för att gå tillbaka till skolan och bli sjuksköterska, vilket skulle möjliggöra möjligheten att arbeta som sjuksköterskekodare och potentiellt få en högre lön för kodningstjänster.