Vad betyder ”gratis inträde”?

Fritt inträde är en ekonomisk term som beskriver bristen på barriärer vid inträde på en marknad. Ekonomer ser nationer som marknader, som representerar ett konglomerat av individer och andra enheter som vill engagera sig i olika transaktioner. Länder lägger ofta hinder för inträde på sina marknader. Dessa barriärer tillåter restriktiva rörelser, oftast bristen på fritt inträde. Syftet med barriärer är att generellt förbättra lönsamheten för interna verksamheter.

Vanliga inträdesbarriärer finns i de flesta ekonomier. Dessa inkluderar bestämmelser om särskilda branscher, specifika lagar som begränsar skapandet av nya företag, skatteförmåner till nuvarande företag och patent eller upphovsrätt som hindrar företag från att kopiera produktdesigner. Även om dessa ofta begränsar fritt inträde med företag inom en nations gränser, kan de också begränsa inträde från utländska företag. Utländska inträdeshinder inkluderar också tullar och importrestriktioner, som tvingar utländska företag in på färre marknader. Många länder använder en blandning av dessa föremål för att blockera fritt inträde i deras ekonomi.

Kommandoekonomier är de som har flest hinder för inträde. Länder med kommandoekonomi har en intensiv regeringsriktning i ekonomin. En central regering fastställer nationens politik och begränsar ofta fritt inträde för entreprenörer eller externa investeringar. I dessa ekonomier finns många inträdesbarriärer och prissättningsmodellen – tillsammans med utbud och efterfrågan – är inte allmänt använd. Dessa ekonomier upplever ofta höga priser och ineffektiv produktion på grund av denna ekonomiska politik.

Att förhindra fritt inträde från främmande nationer är ofta en protektionistisk strategi. Nationer engagerar sig i denna politik för att säkerställa full sysselsättning bland medborgarna och kvalitetsvaror för konsumenterna. Den största ekonomiska frågan här är att nationer kanske inte är bäst på att producera vissa typer av varor, vilket ökar försäljningspriset för dessa varor på marknaden. Konsumenterna har då lägre köpkraft på grund av den protektionistiska politiken, eftersom billigare varor finns men helt enkelt inte finns tillgängliga i landet. Företag i ett land med protektionistisk politik kan också vara oförmögna att exportera varor om landets politik leder till att andra länder engagerar sig i protektionistisk politik.

Naturliga hinder för fri inträde kan finnas, utanför statligt inflytande. Branscher kan kräva omfattande investeringar för anläggningstillgångar. Om inte företag som går in på marknaden har förmågan att täcka dessa kostnader leder detta till ett inträdeshinder. Ett enskilt företag eller grupp av företag med stor marknadsandel – ett monopol eller oligopol – kan kontrollera en marknad och begränsa det fria tillträdet för andra företag. Naturliga hinder för inträde varar inte alltid för evigt; en förändring på marknaden eller företag i branschen kan möjliggöra inträde på marknaden.