Vad är vegetativ förökning?

Vegetativ förökning är den process där en växt kan föröka sig asexuellt, genom att använda en vegetativ del av den ursprungliga växten. Även om denna process kan ske naturligt, är användningen av den särskilt fördelaktig när den appliceras på frukt eller grönsaker för att skapa nya växter från en ensamstående växt. Detta har använts med varierande grad av framgång i försök att hjälpa utvecklingsländer att producera större källor till mat för sina medborgare.

Växter kan föröka sig på två olika sätt. Ungefär som andra organismer kan växter föröka sig sexuellt genom spridning av frön som växer till nya växter. Vegetativ förökning är dock användningen av andra delar av en växt, de vegetativa delarna, för att skapa nya växter. Detta görs ofta naturligt genom vissa växter som har knoppar på sina blad och kan växa fram nya växter varifrån nedfallna löv landar längs marken. Processen kan också göras av en person som använder en av ett antal olika vegetativa förökningstekniker som beror på växten som används.

Det finns två primära typer av vegetativ förökning som används och dessa kallas rotning och ympning. Rooting är användningen av en enda växt för att skapa en ny växt eller växter. Detta görs ofta genom att den ursprungliga växten separeras från en annan del av sig själv, såsom separation av enskilda rotade stjälkar eller separering av en löparväxt från en ursprunglig moderväxt. Oavsett vilken teknik som används separeras en enda planta i en eller flera nya plantor som får växa individuellt.

Ympning är en form av vegetativ förökning där delar från två olika växter används för att skapa en ny växt. Detta utförs vanligtvis genom att ympa löken från en växt på en annan större växt. Detta gör att den nyympade löken kan växa och bli stark. På samma sätt kan två rotstammar som har skadats ympas ihop för att växa till en enda frisk växt.

En av de största fördelarna med denna process är att, till skillnad från sexuell förökning, är den nya växten en klon av den ursprungliga växten och kommer att ha identiska egenskaper som den ursprungliga. Detta är ofta fördelaktigt när det används med frukt eller grönsaker för att säkerställa att en ny växt kommer att ha fördelaktiga egenskaper av originalet, såsom större frukt eller en mer tilltalande smak. Vegetativ förökning användes i det antika Kina och användes av både grekerna och romarna för att sprida växter över hela Europa.