Vad är utveckling av mänskliga resurser?

I sammanhanget av arbetsvärlden är utveckling av mänskliga resurser processen för att hjälpa anställda att förbättra sina karriärer och interpersonella färdigheter på jobbet. Detta kan uppnås genom utbildning av personal, karriärutveckling, resultatledning och organisationsutvecklingsprogram. Utveckling av mänskliga resurser är en kontinuerlig process som övervakas av team av personalpersonal och högsta ledningen.

Utveckling av mänskliga resurser kan hanteras på ett antal sätt på företagsnivå. Många företag inleder ett formellt utbildningsprogram för personal som genomförs internt av utbildningschefer och erfarna medarbetare. Utbildning och fortsatt lärande uppmuntras som en del av utvecklingsprocessen för mänskliga resurser.

I vissa organisationer sker utveckling av mänskliga resurser genom mentorskap. Anställda som kommer in i en organisation kan paras ihop med teamledare under ombordstigningsprocessen och när vissa nivåer av lärande har uppnåtts tillåts mer ansvar under vägledning och godkännande av mentorer. När en hög kompetensnivå har etablerats ombeds de anställda att mentor för nyanställda.

En stor del av personalutvecklingsprocessen är att hjälpa anställda att kunna ta på sig avancerade roller inom organisationen. Det gör det möjligt att skapa nya avdelningar och förbättrade tjänster som kan tillhandahållas kunder. Dessutom har anställda tydliga mål för att uppmuntra prestation och befordran inifrån organisationen.

Personalpersonal inser att utveckling är en integrerad process för att förbättra produktivitetsnivåerna i en organisation. Att kunna producera mer arbete på effektiva sätt skapar övergripande framgång för ett företag. Personalutveckling skapar medarbetare som är gladare och mer villiga att utföra uppgifter för att förbättra organisationen som helhet.

När organisationer strävar efter att förbättra villkoren inom personalstyrkan, implementeras utvecklingsprogram för mänskliga resurser för att öka de anställdas välbefinnande, tillfredsställelse och produktivitetsnivåer. Program som personalhjälp, hälsa och välbefinnande, utbildning, personalcoachning och utbildningsincitament uppmuntrar ofta anställda att utveckla färdigheter och ta sig an mer utmanande projekt. Personalpersonal kan leda anställda genom processen att uppnå mer och få mer balans mellan arbete och privatliv.

En ytterligare fördel med att inleda ett utvecklingsprogram för mänskliga resurser inom en organisation är att kunderna i slutändan kommer att få bättre vård och detta kommer att öka intäkterna för företaget. När anställda är glada och uppmuntrade att prestera på jobbet, reagerar de mer positivt vilket skapar nöjda kunder. Nöjda kunder är betalande kunder och hänvisar ofta andra, vilket ökar organisationens förmåga att betjäna fler kunder inom branschen.