Vad är utspädd svavelsyra?

Utspädd svavelsyra är en blandning av svavelsyra som har mindre än 10 procent svavelsyrakoncentration. Till skillnad från sin motsvarighet, koncentrerad svavelsyra, är den utspädda varianten av svavelsyra inte sirapsliknande och är mycket stabil, så den ser farligt ut som vatten. Den är också färglös, luktfri och frätande.
Inom kemi anses utspädd svavelsyra vara 1M svavelsyra. Molariteten (M) anses vara antalet mol av ett löst ämne per liter lösningsmedel. En mullvad är ett mått på hur många atomer eller molekyler det finns.

Vatten är det vanligaste lösningsmedlet vid tillverkning av svavelsyra, och det koncentrerade lösta ämnet kommer vanligtvis i form av koncentrerad svavelsyra. Även utspädd är svavelsyra fortfarande en kraftfull syra, vilket innebär att den kan lösas upp mer genom att tillsätta vätejoner till vatten. Det används i många industrier men kan orsaka allvarliga brännskador och korrosion av de flesta material som det kommer i direkt kontakt med.

Den vanligaste händelsen för brännskador kommer för utspädning av själva svavelsyran. Det rätta sättet är alltid att lägga till mindre koncentrerat till mer koncentrerat. För det mesta måste svavelsyra tillsättas vatten för att skapa en specifik molaritet.
Att använda en bred bägare gör att värmen kan spridas över en större volym, men denna blandning kan faktiskt få värmen att öka till mer än 212 ° Fahrenheit (100 ° Celsius). Värmen kommer från svavelsyrans extra protoner som smäller i vatten och bildar hydroniumjonen.

Kemin som involverar utspädd svavelsyra skiljer sig mycket från koncentrerad svavelsyra. Som en syra beter den sig som en katalys, eller hjälper reaktioner att inträffa utan att reagera själv. Detta beror på att det inte dissocierar helt, som koncentrerad svavelsyra gör. Genom att använda utspädd svavelsyra i speciella reaktioner skapas vissa användbara biprodukter, medan koncentrerad svavelsyra inte skulle producera dessa andra produkter. Exemplet på detta utlöste revolutionen som drev svavelsyra till sin nuvarande position som den mest använda kemikalien i industrin.

Processen att framställa natriumkarbonat, eller soda, med utspädd svavelsyra utvecklades 1790. Om den koncentrerades för mycket skulle inget natriumkarbonat bildas, bara natriumbikarbonat eller bakpulver. På den tiden var detta inte välkänt eftersom endast mycket utspädd svavelsyra producerades och användes i processen.