Vad är trigeminusneuralgi radiokirurgi?

Trigeminusneuralgi strålkirurgi, även kallad stereotaktisk strålbehandling, är en metod för att behandla svår smärta i ansiktsnerven. Till skillnad från andra typer av kirurgiska ingrepp kräver det inget snitt, utan utförs istället med fokuserad strålning som appliceras på en specifik del av trigeminusnerven. I de fall där öppna ingrepp inte kan utföras eller inte rekommenderas är strålkirurgi ett effektivt alternativ. Gammakniv är en vanlig typ av trigeminusneuralgi-radiokirurgi med etablerade resultat för att lindra smärta.

Trigeminusneuralgi är ett kroniskt tillstånd av trigeminusnerven som bär ansiktsförnimmelser till hjärnan. Patienter, vanligtvis äldre och ofta kvinnor, upplever ansiktssmärtor som förvärras i intensitet och varaktighet med tiden. Liksom de andra kranialnerverna rinner trigeminusfibrer igenom till hjärnstammen, så smärta kan uppstå på många olika ställen. Viss neuralgi orsakas av ett blodkärl som pressar trigeminusnerven och kan behandlas med mikrovaskulär dekompressionskirurgi. Många fall av trigeminussmärta har oklara orsaker, och neurokirurgi blockerar ofta nervens funktion så att den inte längre bär smärtsignaler, oavsett underliggande sjukdom eller funktionsstörning.

När smärtstillande medicin inte kan lindra ansiktsneuralgi är operation ofta det bästa alternativet. Många neurokirurgiska tekniker innebär manuell skärning av nerven för att lindra smärtan. Trigeminusneuralgi radiokirurgi, däremot, använder strålar av strålning för att operera utan att faktiskt öppna skallen eller ansiktet. Strålkirurgi är särskilt användbar för patienter som har medicinska tillstånd som gör snitt för riskabla att utföra som behandling av ansiktsnerversmärta. Ibland använder kirurger en linjäraccelerator som träffar de riktade fibrerna med högenergiröntgenstrålar för att döda fibrer i trigeminuskanalen.

Många kirurger som utför trigeminusneuralgi-radiokirurgi använder gammaknivsproceduren. Det kräver inget snitt, utan fokuserar istället kobolt-60-strålning på trigeminusnerven precis ovanför den punkt där den lämnar hjärnan och fortsätter mot ansiktet. Detta orsakar selektiv jonisering av neuroner, vilket leder till celldöd. Målet är att förstöra nervfibrerna som bär känslan av smärta innan de går tillbaka till hjärnstammen. Ingreppet har relativt få komplikationer och lindrar trigeminussmärtor av många olika ursprung.

Vissa kliniska studier indikerar att mikrovaskulär dekompression som primär behandling är effektivare för att lindra orsakerna till neuralgi än stereotaktisk strålbehandling. Trots detta, för dem som söker omedelbar lindring och för patienter som har behövt upprepade operationer för att förbli smärtfria, föredrar neurokirurger ibland strålbehandling med trigeminusneuralgi. Mikrovaskulär dekompression är mer riskfylld och mer involverad, så det finns också fall där gammaknivskirurgi kan vara det rekommenderade förstahandsvalet på grund av dess minimala invasivitet. Jämfört med många andra kirurgiska och medicinska behandlingar är trigeminusneuralgi-radiokirurgi ganska effektiv för att minska kronisk ansiktssmärta.