Vad är trådduk?

En trådduk är en produkt som härrör från vävning av olika trådar av en definierad metallegering, som kan vara mässing, aluminium, brons eller rostfritt stål. Vävningarna eller mönstren som appliceras under vävningen av legeringen skiljer sig åt och kan bestämmas antingen av vilket syfte trådduken är avsedd för av kundens eller kundens specifikationer vid kontraktstillverkning, där företag som är specialiserade på att tillverka trådduk kommer att kontrakteras på uppdrag av kunden. I allmänhet har vävarnas mönster utrymmen mellan dem som kan formas i olika geometriska mönster, allt från diamantformade mönster till kvadratiska eller rektangulära mönster. Storleken på utrymmet mellan trådarna skiljer sig också och kan vara mycket tätt eller stort, vilket också bestäms av tråddukens syfte.

Runt om i hemmet kan trådduken användas på olika sätt, allt från hemskydd till tillverkning av köksredskap. Ett exempel på en produkt som tillverkas med stålduk är ett insektsnät, som kan sättas över en dörröppning eller en fönsteröppning för att fungera som en barriär för insekters inträde i hemmet. Sådana skärmdörrar kan monteras på rutschbanor och placeras i spåren framför uteplatser, eller så kan trådduken fästas på svängdörrar som svänger utåt för att underlätta inträde. En av egenskaperna hos sådana nätmaterial som används vid tillverkning av dörr- och fönsterbeklädnader är det faktum att de vanligtvis är tätt vävda för att förhindra att insekter kommer in. Trådduken kan också användas för att tillverka siktar och avdelare för förvaring av material i köket.

I den industriella miljön används detta material också för olika användningsområden, allt från skyddsändamål till inkorporering i tillverkningsprocessen. Duken kan till exempel vara vävd med en tråd med större diameter och större avstånd för att användas som en sorts barriär för att förhindra åtkomst till vissa maskiner. Tyget kan också användas för att förstärka vissa produktionsmaterial, beroende på den specifika produkt som avses. Den kan till exempel användas vid tillverkningen av de skivor som används som sittningar för vissa maskindelar.