Vad är Sundowners syndrom?

Sundowners syndrom, även känt som sundowning, är en typ av humör- eller sömnstörning som ofta förknippas med de tidiga stadierna av demens och Alzheimers. Patienter upplever perioder av extrem oro och förvirring under sena eftermiddagen eller tidiga kvällstimmarna, vilket ofta leder till irritabilitet mot vårdgivare eller sjukhuspersonal. Även om orsakerna till sundowners är okända, kan patienter och vårdgivare vidta några användbara åtgärder för att minska symptomen på tillståndet.

Den exakta orsaken till sundowners syndrom är fortfarande ett mysterium. Även om episoderna är vanligast hos demenspatienter, kan symtomen också förekomma hos personer som lider av andra tillstånd, såsom degenererande ögonsjukdomar. Vissa medicinska experter tror att tillståndet kan uppstå på grund av förändringar i ljusförhållanden eller sömnstörningar; att episoderna tenderar att komma runt solnedgången kan tyda på ett samband med kroppens naturliga dag- och nattcykler. Viss forskning lyfter också upp möjligheten till mer organiska orsaker som läkemedelsinteraktioner eller stress i samband med minskad kognitiv funktion.

Symptom

Symptomen på detta tillstånd kan variera från patient till patient. Vissa människor kan bli extremt rastlösa och vägra sitta eller ligga ner. Desorientering, språkproblem och till och med hallucinationer förekommer hos vissa patienter. Solnedgångspatienter kan uppleva ökad rädsla eller ångest, känna sig nervös eller orimligt rädd. I vissa fall får ilska och panik patienter att verbalt eller till och med fysiskt misshandla vårdgivare eller besökare.

triggers

Vissa episoder av solnedgång utlöses av en specifik händelse eller problem. Vissa patienter börjar bli upprörda om de är hungriga, till exempel, medan andra kan uppleva ångest när solen går ner, eftersom det växlande ljuset skapar skuggor och får miljön att se annorlunda ut. På äldreboenden kan en personalförändring eller avbrott i den dagliga rutinen också utlösa detta tillstånd. Att identifiera triggers och hjälpa patienter att hantera dem är en vanlig form av behandling för tillståndet.

Behandlning

Behandling för sundowners syndrom är i allmänhet begränsad till att hantera det underliggande tillståndet som utlöser det, såsom Alzheimers sjukdom. Antidepressiva medel kan minska svårighetsgraden av förvirringen, medan andra läkemedel kan förbättra den kognitiva funktionen. Melatonin, ett hormon som ökar sömnigheten, ordineras ibland för att minska agitation på kvällarna. Eftersom sundowners syndrom också är nära förknippat med sömnstörningar och trötthet, kan lugnande medel och andra sömnmedel också hjälpa. Vissa vårdgivare föreslår att uppmuntra patienten att ta flera tupplurar under dagen och begränsa stimulerande aktiviteter till morgontimmarna.

Att göra positiva miljö- och livsstilsförändringar är en annan metod för att minska episoder. Att begränsa koffeinet efter morgonen kan förhindra känslor av oro eller skakningar sent på eftermiddagen. Att delta i utomhusaktiviteter på morgonen och tidig eftermiddag kan ibland hjälpa patienter att känna sig tröttare och mindre upprörda på kvällarna. Att säkerställa en konsekvent daglig rutin hjälper ofta patienter att känna sig säkrare och tryggare i sin omgivning, och kan minska fall av panik eller ångest i samband med solnedgången. Att ge ett mellanmål på eftermiddagen kan också bidra till att minska hungerrelaterade triggers på kvällen.
Ljus är ofta en stor del av behandlingen för detta syndrom. Patienter på sjukhus och vårdinrättningar får inte utsättas för särskilt mycket solljus under dagen, vilket kan rubba kroppens naturliga dag- och nattrytm och leda till solnedgång. Förutom att se till att patienterna får lite solljus under dagen kan det också hjälpa att ge extra ljus på kvällen. Eftersom symtomen kan utlösas av de ändrade ljusnivåerna i skymningen, kan det förhindra att det skiftande ljuset utlöser en episod om du ser till att innerbelysningen tänds eller ökar innan skymningen.

Relaterade villkor
Det finns andra tillstånd som liknar sundowners syndrom, särskilt i okända sjukhusmiljöer. Vissa äldre patienter kan bli förvirrade eller irriterade till följd av de bedövningsmedel som används under deras operationer. Andra som tillbringar tid på intensiven eller är anslutna till bullrig medicinsk utrustning kan uppleva ett tillstånd som kallas sjukhuspsykos, vilket också kan vara särskilt märkbart under kvällstid. En av de stora skillnaderna mellan sjukhuspsykos och solnedgång är att psykos kan drabba alla åldersgrupper, medan sundowners syndrom i allmänhet är begränsat till den äldre befolkningen.