Vad är sponsringsaktivering?

Sponsringsaktivering är en marknadsföringsterm som används för att indikera en företagssponsors avsikt att självständigt marknadsföra och marknadsföra sin sponsring av en marknadsföringsmöjlighet. Alla kostnader förknippade med denna kampanj absorberas av företaget och är utöver det belopp som tilldelats själva sponsringen. Företaget tar på sig ansvaret att skapa medvetenhet, eller aktivering, i allmänhetens ögon.

Företag eftersträvar sponsringsmöjligheter för att göra det möjligt för deras företagsnamn, produkter och tjänster att dra fördelar genom att ansluta sig till en populär individ, evenemang, produkt eller sak. Teorin är att allmän välvilja och viljan att efterlikna kända personers vanor kommer att leda till ökad försäljning. Även om uppfattningen ofta är att företaget vill ge stöd, är förväntningarna i verkligheten att sponsringsinvesteringen kommer att generera påtagliga fördelar som kan mätas.

Det enda sättet som en sponsring kan gynna ett företags resultat är om folk vet om det. Allmänhetens medvetenhet är väsentlig, men hanteras vanligtvis av arrangörerna av den sponsrade möjligheten. De flesta sponsringsavtal kommer att innehålla en klausul som specifikt kräver att arrangörerna av sponsringen använder alla medel som står till deras förfogande för att främja företagets engagemang. Brist på adekvat marknadsföring kan vara skäl för företaget att dra sitt stöd och kommer att påverka förnyelsen om möjligheten återkommer på årsbasis.

Vissa sponsringsmöjligheter har särskilt värde för ett företags mål och mål. Företaget kan behöva stödja sin goodwill i ett visst samhälle eller bekämpa negativ publicitet om en av sina produkter. I sådana fall kan företaget ta hand om sponsringsaktivering och använda ytterligare resurser för att se till att anslutningen får största möjliga publicitet. Avkastning på investeringen hanteras proaktivt på båda sidor av relationen, vilket avlastar en del av bördan från arrangörerna av sponsringsmöjligheten.

Sponsring är förhandlade avtal om utbyte av värde. En del av förhandlingen kan inkludera sponsringsaktivering om förhandlaren är insatt i hur en företagsbudget fungerar. I stora företag kommer pengarna som används för sponsringsaktivering vanligtvis från reklambudgeten, som är i en annan budgetkategori än sponsring. Om sponsringsmöjligheten har ett särskilt värde för ett företag är det möjligt att inkludera aktivering som en extra skyldighet utan att påverka sponsringens slutbelopp, särskilt om det är slutet av året och företaget har överskott av reklampengar att spendera. På så sätt får möjligheten ytterligare reklam utan kostnad.