Vad är socioekonomisk analys?

Socioekonomisk analys är ett paraplybegrepp för teorier som förenar ekonomiska faktorer med inverkan på mänsklig sociologi. I kärnan använder socioekonomisk analys ekonomiska insatser för att driva social förändring. Det är en typ av analys som vanligtvis används för att strukturera samhällsutvecklingsprogram.

Att ta reda på varför människor agerar som de gör och att få dem att ändra sitt beteende är vanligtvis samhällsvetenskapens verksamhetsområde, som sociologi. Sociologi driver yrken inom mänskliga tjänster, såsom socialarbetare eller handläggare, och de program som dessa arbetare driver. Dessa samhällsvetenskapliga positioner interagerar med en gemenskap på behovsbasis. Ofta är deras jobb att identifiera och dirigera människor till program och tjänster som kan uppfylla deras behov.

Att interagera med samhällen utifrån behov grundas i föreställningen om social välfärd och regeringarnas växande roll när det gäller att ge stöd och förmåner till människor som inte kan tillgodose sina egna grundläggande behov. Välfärdsprogrammering går dock i onåd med de politiska vindarna. Nya paradigm har vuxit fram i ett försök att stabilisera stödet för arbete som görs för att lindra fattigdom som betonar att bygga socialt kapital, eller interna kompetenser, snarare än vad som kan uppfattas som att ge utdelning. Socioekonomisk analys är ett av de paradigm som försöker påtvinga beteenden och förhållanden som leder till fattigdom en annan konstruktion.

Internationell ekonomisk utveckling är kanske det bästa exemplet på användningen av socioekonomisk analys. Historiskt sett bestod den ekonomiska utvecklingen i länder i tredje världen av att ge monetärt stöd till regeringar eller finansiera statligt identifierade ekonomiska projekt, som att bygga vägar. Ofta hade dessa åtgärder liten inverkan på familjernas villkor på lokal nivå och har i vissa fall en skadlig effekt. Resurser som identifierats som kritiska av regeringar kom ofta aldrig i händerna på lokala samhällen, och ekonomiska utvecklingsprojekt ledde ibland till ytterligare gemenskapsavbrott eller förskingring.

Socioekonomisk analys kräver en annan metod för att identifiera och ta itu med samhällets behov. Istället för att lägga in hjälp högst upp i hopp om att det sipprar ner, ger socioekonomisk programmering en gemenskap att identifiera sina egna behov och använder ekonomiska insatser för att möta dessa behov. Så i stället för att ge ett samhälle en utdelning, ger socioekonomisk programmering utbildning, arbetsträning, tillgång till kapital och marknader och andra fördelar som är knutna till ekonomiska indikatorer som utbildningsnivå och utveckling av småföretag.

Det är också lättare att mäta framgången för social programmering när den är utformad i ekonomiska termer. Grundläggande behovsbaserad sociologi kan endast göra subjektiva mätningar, baserade på en persons påstående att en förmån sattes till sitt avsedda syfte och fungerade som ett förbättrande komplement. Att använda ekonomiska insatser innebär å andra sidan att ett program kvantitativt kan mäta faktisk förändring, till exempel hur många personer som uppnått en viss utbildningsnivå.