Vad är skillnaden mellan tes och antites?

Teser och antiteser kan särskiljas eftersom de tenderar att involvera helt motsatta eller motstridiga idéer. De används i många olika sammanhang, till exempel i litteratur och filosofisk diskurs. I vissa fall används de för att göra en poäng om en idé i en enda kommentar eller fras, medan i andra, de två upprätthålls genom ett helt verk, som när två karaktärer visar sig ha helt motsatta egenskaper under loppet av en berättelse. Inom filosofin kombineras de ofta till en syntes som ger ett nytt sätt att se på världen.

Opposition är det avgörande särdraget som skiljer tes från antites i ett givet verk. De två används ofta i litteraturen för att visa motsättningen mellan två olika idéer, handlingar eller karaktärer. När Neil Armstrong först satte sin fot på månen, till exempel, beskrev han handlingen som ”ett litet steg för (a) människa; ett stort steg för mänskligheten.” Denna användning visar motståndet som ligger i det faktum att även om Armstrongs fysiska agerande bara var ett enda steg av en enda man, representerade det ett enormt steg framåt och ett betydelsefullt tillfälle för att fira från mänskligheten som helhet.

Författare kan använda teser och antiteser på många olika sätt och av en mängd olika anledningar. I vissa fall används teknikerna för att visa att två idéer, handlingar eller objekt som verkar orelaterade i själva verket är motsatta varandra. I andra fall kan den användas för att peka på motsägelser i idéer som vid slentrianmässig granskning verkar överensstämma med varandra. I litteraturen förkroppsligas de två ofta i karaktärer. Två karaktärer, såsom en huvudkaraktär och en huvudskurk eller en karaktär och hans folie, visas förkroppsliga idéer och att ha egenskaper som är motsatta på en grundläggande nivå.

Teser och antiteser används också ofta i filosofiska diskussioner för att nå nya slutsatser om vedertagna sätt att tänka. Först uttrycks tesen eller accepterat sätt att tänka eller handla. Därefter föreslås en antites som visar på konflikter eller problem med den ursprungliga avhandlingen. Det tredje steget kallas syntes. Uppsatsen och problemen och invändningarna kombineras för att bilda en ny världsbild som mer effektivt eller logiskt föreslår ett nytt sätt att tänka eller agera.