Vad är skillnaden mellan rap och hiphop?

Rap och hiphop är två av de mest populära musiktyperna i hiphop-subkulturen. Dessa två genrer har haft en enorm inverkan på massmedia och västerländsk kultur. Hiphop-subkulturen utvecklades först i New York på 1970-talet och växte först bland det afroamerikanska och latinamerikanska samhället. Med tiden fick musiken och kulturen bred acceptans och kunde i slutet av 1990-talet finnas i alla populära medier och underhållning världen över.

Det finns tre huvudsakliga skillnader mellan rap och hiphop: musikaliska drag, kultur och gemenskapsbudskap. Dessa funktioner är avgörande för att skilja dessa två mycket lika typer av musik från annan populär musik. Rapens och hiphopens inverkan på modern kultur har överträffat alla förväntningar och fortsätter att påverka allt från reklam till politik.

De musikaliska egenskaperna hos rap och hiphop är helt olika. Rap är en kombination av rim och poesi till ett musikaliskt beat. Ämnet för rap kan vara allt från lokala händelser till relationer. I början av 1970- och 1980-talen gav rappare sociala kommentarer om frågor som inte fick regelbunden uppmärksamhet i media. På senare år blev populär rap mer fokuserad på konsumentkommersialism och relationsfrågor.

Hiphopmusik inkluderar rhythm and blues och beatboxning. Rhythm and blues eller R&B-musik är en kombination av soul- och popmusik. Sångare kombinerar sina texter till fartfylld musik som ofta används som bakgrund till komplexa dansrutiner. Denna typ av musik leder korset över till populärmusik med själfull sång och texter fokuserade på vanliga relationsfrågor.

Rapmusikens kultur är fokuserad på poesi och textkvalitet. Rapmusik har en stark bakgrund inom improvisationspoesi. Artisterna eller rapparna förväntas skapa poesi som diskuterar huvudfrågorna i samhället, politik eller mediahändelser. Artisterna inom detta musikområde är övervägande män, medan hiphopmusik är en blandning av män och kvinnor. Rapgrupper är också ganska sällsynta, med de flesta rappare som soloartister.

Skillnaden mellan rap och hiphop ur en samhällsbudskapsvinkel är musikens roll i populärmedia. Rap är ett verktyg som används för att uttrycka aktuella händelser och för att berätta historier om människor i det lokala samhället. Hiphopmusik används för att uttrycka hopp om framtiden och för att minnas det förflutnas framgångar.