Vad är skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomi?

Det finns ett antal skillnader mellan mikroekonomi och makroekonomi, även om dessa skillnader i allmänhet beror på omfattningen av varje aspekt av ekonomin. Mikroekonomi handlar om enskilda företag och konsumenter, inklusive överväganden för konsumenternas köpvanor i förhållande till en viss individ eller ett företag. Makroekonomi, å andra sidan, ser på ekonomin i större skala och beaktar de finansiella aktiviteterna i ett helt land, eller många länder som påverkar varandra ekonomiskt. Även om både mikro- och makroekonomi ofta involverar förståelse av begrepp som utbud och efterfrågan, betraktas dessa begrepp i mycket olika skalor.

Både mikroekonomi och makroekonomi är aspekter av ekonomi i allmänhet, och de diskuteras vanligtvis tillsammans av finansanalytiker och finansprognosmakare. Även om det finns skillnader mellan var och en, överväger de flesta effektiva chefer och företagsledare båda när de försöker förstå ekonomin. Den mest grundläggande skillnaden mellan dessa två aspekter av ekonomi är deras skala. Mikroekonomi handlar om enskilda konsumenter eller företag och tillgång och efterfrågan involverad med varje part; makroekonomi innebär en förståelse för större ekonomiska system och hur nationella ekonomier förändras och utvecklas över tid.

En av de största skillnaderna mellan mikroekonomi och makroekonomi är hur jämvikt bestäms och utvärderas för ekonomin. Jämvikt inom mikroekonomi uppstår vanligtvis när utbud och efterfrågan för ett visst företag är jämnt. Inom makroekonomin, å andra sidan, kan denna jämvikt endast uppnås om det aggregerade utbudet och efterfrågan mellan alla företag och konsumenthushåll är jämnt. Mikroekonomi och makroekonomi är också ganska olika i hur utbud och efterfrågan ses och beaktas. Fokus inom mikroekonomi ligger på utbud och efterfrågan på en enskild produkt eller högst de produkter som erbjuds av ett företag, medan makroekonomi handlar om aggregerad tillgång och efterfrågan för ett helt land eller en världsomspännande ekonomi.

De flesta ekonomer inser vikten av att analysera och förstå båda dessa aspekter av ekonomin. Även om de kan betraktas som olika och separata komponenter i ekonomin, är de också sammanlänkade. Förändringar i den nationella ekonomin i ett land påverkar ofta enskilda företag och hushåll, såsom höjda räntor som ändrar konsumtionsvanor och förändrar resurskostnader för företag. Det är ofta enklast att betrakta mikroekonomi och makroekonomi tillsammans som det sätt på vilket förändringar i ett system påverkar det andra: inom mikroekonomi kommer dessa förändringar nerifrån och upp, medan i makroekonomi sker förändringarna uppifrån och ner.