Vad är skillnaden mellan mångkultur och en smältdegel?

Både mångkultur och smältdegel är termer som relaterar till ämnet mångfald i samhället. Det är två olika syn på kulturell mångfald. Den största skillnaden mellan mångkulturalism och smältdegelsteorier är om separata kulturgrupper ska uppmuntras eller om ett land ska ha en grundläggande kulturell norm.
Begreppet mångfald som en smältdegel med människor som mer eller mindre ansluter sig till en kulturell norm sägs ha föregått idén om flera kulturer inom samhällen. Huvudtanken med en smältdegel är att alla människor i ett samhälle skulle smälta samman för att bilda en grundläggande kulturell norm baserad på den dominerande kulturen. Kritiker av denna uppfattning antyder ofta att detta tänkande skapar intolerans för kulturella skillnader och gynnar endast status quo, eller dominerande kultur. Den italienske statsvetaren Giovanni Sartori håller inte med om denna kritik. Sartori betonar att många olika kulturella identiteter i ett land leder till separation och getton.

Den amerikanske historikern Francis Fukuyama håller inte med Sartori. Enligt Fukuyama ska samhället bestå av många olika typer av sociala och kulturella livsstilar. Han ser denna mångkultur som positiv för samhället medan Sartoris ser den som negativ. Varken mångkultur eller en smältdegelmodell för mångfald är perfekt och effekterna av den modell som valts av ett land beror också på lagstiftning eller brist på sådan.

Till exempel, får en person bära traditionella kläder snarare än uniform på ett jobb som kräver att dess arbetare bär en standarduniform? Om den traditionella klädseln tillåts i mångkulturens anda, skulle de som håller med Sartori förmodligen säga att detta skulle orsaka friktion och skilja personen ännu mer från sina kamrater. De som håller med Fukuyama, å andra sidan, kommer sannolikt att säga att om den kulturella klädseln inte är tillåten, skulle personen känna sig tvingad att assimilera, eller gå med i den dominerande kulturens tro och traditioner och inte känna sig helt som sig själv. eller henne själv.

Vissa västländer som USA hade mer en smältdegelmentalitet om mångfald innan de bytte till en mer mångkulturell politik på 1980-talet. Många faktorer leder till förändringar i besluten om huruvida man ska stödja smältdegeln eller den mångkulturella aspekten. Spänningar mellan dominerande och andra kulturer och frågor om vad som är jämställdhet är vanliga drivkrafter för att ompröva ett samhälles ställning till kulturell mångfald.