Vad är skillnaden mellan ibuprofen och paracetamol?

Ibuprofen och paracetamol är båda receptfria smärtstillande medel. Skillnaden mellan dem är att ibuprofen har antiinflammatoriska egenskaper och inte paracetamol. Ibuprofen och paracetamol kan båda användas för att lindra hög temperatur och feber, men det förra är att föredra för längre tids användning.
Paracetamol är det populäraste valet och är skonsammare för magen än ibuprofen. Det finns vanligtvis inget behov av att ta medicinen med eller efter måltid, eftersom den kan tas på fastande mage. Ibuprofen däremot har en tendens att irritera magslemhinnan, så det bör endast användas om maten har ätits först.

Läkemedlen kan tas tillsammans av alla över 16 år om symtomen inte åtgärdas genom att bara använda en av dem. Försiktighet måste dock iakttas för att se till att doserna inte överstiger de rekommenderade mängderna. Paracetamol i synnerhet kan vara farligt om man tar för mycket, men eftersom det har färre biverkningar bör det vara förstahandsvalet vid mild till måttlig smärta och feberlindring. De två läkemedlen tillsammans bör inte ges till små barn och spädbarn, eftersom det kan förvärra barnets hälsa.

Paracetamol påverkar produktionen av prostaglandiner, som är ämnen i kroppen som frigörs som svar på sjukdom och skada. Produktionen av dessa kemikalier i hjärnan blockeras av paracetamol och därför känns smärtan inte så starkt. I fall av feber verkar läkemedlet på det område av hjärnan som är ansvarigt för att kontrollera temperaturen.

Skillnaden mellan ibuprofen och paracetamol är den förstnämndas antiinflammatoriska egenskap, vilket gör den mer lämpad för inflammationer orsakade av olika sjukdomar och störningar som reumatism och artrit. Det minskar också smärta och svullnad som orsakas av stukningar. Ibuprofen hämmar de skadade cellerna från att tillverka och frisätta prostaglandin; alltså får inte hjärnan smärtmeddelandet. Den antiinflammatoriska effekten kan ta längre tid att verka än den smärtstillande effekten, som bör slå in nästan omedelbart.

Många host- och förkylningsmediciner innehåller redan ibuprofen och paracetamol, så att ta extra mediciner kan leda till en överdos. Ibuprofen och acetylsalicylsyra ska aldrig tas tillsammans, eftersom det kan leda till magproblem som magsår och gastrit. Även om biverkningar är sällsynta, kan för mycket paracetamol orsaka lever- eller njursvikt, vilket kan vara dödligt, och en överdos av ibuprofen kan leda till illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk.