Vad är Shema?

Shema är en term som ges till en uppsättning dagliga böner som reciteras av medlemmar av den judiska tron. De är bekräftelser på Guds suveränitet och Guds egenartade natur, som underbygger judendomens monoteistiska element. Shema reciteras två gånger om dagen, under både morgon- och kvällsböner, och anses vara ett bud, eller mitzvah, skilt från budet att bara be.

Shema börjar Shema Yisrael Adonai eloheinu Adonai ehad, vilket betyder ungefär Hör O Israel, Herren är vår Gud, Herren är En. Olika traditioner reciterar Shema stående eller sittande. Traditionellt reciterades det stående, för att visa det en speciell vördnad, och för att visa att det var en handling att vittna för Herren, eftersom vittnesbörd alltid ges stående i judiska domstolar. På 9-talet använde en sekt av judendomen ställningen för att betyda att Shema var de enda verkligt gudomligt uppkomna delarna av Toran, och så vanliga judar slutade stå medan de reciterade den.

Dessa dagar har olika församlingar olika metoder under Shema. De flesta ortodoxa judar sitter medan de reciterar Shema, eftersom studier görs när de sitter, och recitation från Toran anses vara studie. Många konservativa och reformerade judar står dock upp igen för att visa respekt för recitationen. Judar som bär tallit håller vanligtvis fransarna med vänster hand medan Shema reciteras, och när buden nämns kyssas luggen av kärlek.

Den första raden i Shema anses av de flesta vara den viktigaste, och särskild vördnad ges åt dessa ord. Ofta är ögonen täckta med händerna för att ta bort all distraktion, och stor fokus bör läggas på ordens betydelse.

En välsignelse ges därefter, som hänvisar tillbaka till templets dagar. Linjen är Barukh shem kvod malkhuto l’olam va-ed, eller ungefär: Välsignat är hans ärorika majestäts namn, för evigt och alltid. Eftersom denna linje inte härstammar från själva Toran, talas den vanligtvis tystare än de andra delarna av Shema, även om det på Yom Kippur ofta talas med full kraft.

Därefter kommer olika avsnitt från Toran. Det första avsnittet fortsätter början av Shema, från Femte Moseboken 6:5-9. Det visar ens engagemang för Herren och en önskan att studera och förmedla kunskapen om Guds ord. Den lyder ungefär: Du ska älska Adonai, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Och dessa ord, som jag befaller dig i dag, skall finnas i ditt hjärta. Du ska flitigt lära dina barn dem, och du ska tala om dem när du sitter hemma och när du går på resa, när du lägger dig och när du står upp. Du skall binda dem till ett tecken på din hand, och de skall vara juveler mellan dina ögon. Du skall skriva in dem på dörrposterna till ditt hus och på dina portar.

Det andra långa avsnittet från Shema är från Femte Moseboken 11:13-21. Den handlar om de bud som Gud har givit och skyldigheten att utföra dessa bud. Den diskuterar också idéerna om straff och belöning för de troende. Den talar om att det sänder regn för dem som tjänar Gud av hela sitt hjärta, och Guds raseri mot dem som vänder sig från Gud och tillber falska gudar.
Den tredje långa delen av Shema är från 15 Moseboken 37:41-XNUMX. Den handlar om skyldigheten att bära den fransade tzitziten, att minnas de bud som Gud gav till sitt folk. Den bekräftar också skyldigheten att följa buden, och påminner de troende om att jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land för att vara din Gud; Jag är Herren din Gud. Sanning.

I reformrörelserna ser man ofta de andra och tredje långa styckena utelämnade från reciteringen av Shema, eftersom reformens begrepp om vedergällning är mycket olika, och budet att bära tzitzit inte accepteras. De två sista verserna i 15 Moseboken 40:41-XNUMX finns fortfarande med.