Vad är sambandet mellan Lean Manufacturing och near-sourcing?

Kopplingen mellan lean manufacturing och near-sourcing dras från det faktum att near-sourcing är en aspekt av implementeringen av lean manufacturing. Denna koppling mellan lean manufacturing och near-sourcing kan bäst förstås genom att känna till innebörden av de två termerna. Lean manufacturing hänvisar till en tillverkningsmetod som är specifikt inriktad på att maximera vinsten genom att trimma ned produktionsprocessen genom att eliminera slösaktiga metoder. Near-sourcing är en typ av tillverkningspraxis som innebär ett målmedvetet beslut av ett företag att skaffa de nödvändiga råvarorna för produktion och andra hjälpproduktionsbehov endast från källor som är belägna nära produktions- eller tillverkningsanläggningen. I denna mening relaterar kopplingen mellan lean manufacturing och near-sourcing till det sätt på vilket near-sourcing gör att företaget kan uppnå sitt mål att minska alla former av avfall.

Förhållandet mellan lean manufacturing och near-sourcing kan faktiskt ses på det sättet att beslutet att bara skaffa råvaror från närliggande platser kan omvandlas av företaget till en form av konkurrensfördel. En illustration av detta koncept kan ses i fallet med ett företag som tillverkar prefabricerade bostäder och försöker implementera lean manufacturing i sina produktionsprocesser. En del av en sådan process skulle vara att erhålla föremål som material som används för tillverkningsprocessen från endast lokala källor som ligger inom en angiven radie. Syftet med detta skulle vara att minska de utgifter som skulle ha uppstått under processen att anskaffa materialet från internationella eller avlägsna källor.

En av de utgifter som skulle elimineras, vilket ytterligare visar kopplingen mellan lean manufacturing och near-sourcing, är minskningen av kostnaden för att transportera materialen från deras internationella eller avlägsna platser till fabriken. Också eliminerat genom tillämpningen av nära-sourcing är borttagandet av alla tullar som skulle ha betalats som en konsekvens av importen av materialet från internationella platser. Om man till exempel antar att företaget importerar material som latex och vissa typer av armaturer från ett annat land, skulle det kunna eliminera tullavgifterna förknippade med importen av materialen, utöver kostnaden för transporten och annan nödvändig logistik som hanteringskostnader av köpa lokalt. Processen att anskaffa lokalt skulle också innebära att det skulle bli färre avgifter för lastning och lossning av materialet på olika transportmedier eftersom materialet bara skulle göra en kort resa till fabriken.