Vad är sambandet mellan färg och dyslexi?

Studier har visat att det finns ett samband mellan färg och dyslexi i och med att att använda en pastellbakgrund istället för en vit kan hjälpa den dyslektiker att definiera orden bättre. Dyslexi är en inlärningsstörning som försvårar läsning, skrivning och stavning. Olika färger föredras av olika personer så bakgrunds- och textfärgerna bör vara användardefinierade. Anledningen till att sambandet mellan färg och dyslexi finns och hur förändringen i färg hjälper är inte känt.

Frågan om färg påverkar många människor som har svårt att läsa, inte bara dyslektiker. I en nyligen genomförd studie som involverade barn i åldrarna 7-11 rapporterade hälften av barnen att de uppfattade en text bättre när färgade överlägg, eller ark av transparent vinyl, användes. Svårigheten som vissa människor har, inklusive dyslektiker, med bländningen från en sida kallas för ”Meares/Irlens syndrom” eller visuell stress. När färgade filter placeras över den vita sidan minskar bländningen och människor rapporterar att de kan läsa snabbare och längre än de gjorde tidigare. Dessutom känner de sig mindre trötta och kan förstå mer förstå mer av det de har läst.

Användningen av färg för dyslektiker är inte ett botemedel utan snarare en behandling och det hjälper inte alla dyslektiker. Man tror att 60 % av dyslektiker lider av visuell stress. Det finns ett test som heter Lucid ViSS som identifierar visuell stress som gör det svårt att läsa. Detta är användbart inte bara för dem som har dyslexi utan också för de 15 – 20 % av befolkningen som är känsliga för bländningen som kommer från en vit sida, tavla eller datorskärm. Användning av färgade sidor, färgade glasögon eller att använda ett färgat filter är sätt att behandla dyslexi med färg. Personer som lider av synstress och som behöver ha glasögon eller filter behöver ha exakt rätt färg annars blir det ingen gynnsam effekt.

Att bestämma den exakta färgen bestäms med hjälp av en kolorimeter, som belyser text med färg av en specifik nyans, mättnad och ljusstyrka. Patienten tittar in i kolorimetern och experimenterar med färgerna tills en hittas som gör manuset lättare att läsa. Denna färg används sedan i glasögonglas. Som ett resultat kan dyslektiker som har visuell stress kunna läsa snabbare och mer exakt.

Att vara känslig för bländning är bara en av de synstörningar som dyslektiker upplever. Andra tecken på dyslexi inkluderar att se suddiga bokstäver, rörliga bokstäver eller de som ser ut att ligga bakifrån. Frekvent huvudvärk, särskilt efter eller under läsning, är ett symptom på dyslexi. Efter att ha använt en lämplig färg var dessa symtom obefintliga eller minskade drastiskt. Sambandet mellan färg och dyslexi kan vara nyckeln till att lösa mångas lässvårigheter.