Vad är sambandet mellan chakran och kristaller?

Chakran är ett begrepp som har sitt ursprung i den hinduiska religionen. Chakran avbildas ofta som hjulformade enheter i olika färger som är tänkta som portar till själen. Vissa människor tros ha förmågan att se dem. Många experter anser att chakran representerar olika känslor och tankar, även kallade ”energier”. Kristaller används i samband med en medvetenhet om chakrans placering och betydelse för att främja läkning och högre medvetande. Denna procedur utförs ofta för dem som lider av psykisk, känslomässig och fysisk smärta.

Det finns sju olika chakran placerade på olika delar av kroppen. Varje chakra sägs ha en annan funktion och visas i olika färger. Chakran och kristaller matchas för att hjälpa till att bota individer från vissa sjukdomar och smärtor.

Förespråkare för de läkande egenskaperna som involverar chakran och kristaller tror ofta att all smärta börjar genom att det känslomässiga och mentala välbefinnandet försvinner. Chakran, som är representativa för våra tankar och känslor, måste bearbetas med hjälp av kristaller. Därför placeras vissa helande kristaller på delar av kroppen där vissa chakran kan dyka upp.

Till exempel, om en individ har problem som är relaterade till hans eller hennes förmåga att kommunicera, tror förespråkare för detta koncept att chakrat som finns runt örat eller halsen är det område där kristallen ska placeras. Detta chakra för kommunikation anses vara det femte chakrat och det är färgen blå.

Relationen mellan chakran och kristaller kan vara komplex eftersom det finns olika problem som man kan ha med en viss funktion, såsom kommunikation. Det finns olika helande kristaller som kan appliceras på chakrat. Om individen tror att han eller hon behöver kommunicera sanning utan rädsla eller reservation, kan en blå topaskristall placeras på chakrat. På samma sätt, om individen har problem med att kommunicera med dem som han eller hon har nära eller intima relationer, placeras en larimarkristall på det femte chakrat.

Chakran och kristaller kan också användas i balanserande meditationer. Dessa är aktiviteter där en individ placerar de rätta kristallerna eller stenarna på alla chakran. Denna handling sägs skapa en övergripande känsla av lugn och välbefinnande. Det används också för att öka ens medvetenhet om chakran eller energier som kan vara ur balans eller försämrade.