Vad är ringmagneter?

Magneter producerar magnetiska fält, eller områden där potentiellt magnetiska material, såsom järn, polariseras och attraheras av magneten. Det finns två typer av magneter: permanentmagneter och elektromagneter. Permanenta magneter har ett konstant magnetfält, medan elektromagneter bara producerar ett fält när en elektrisk ström går genom spolen som utgör en del av deras struktur. Ringmagneter är permanentmagneter som kännetecknas av sin form: de är runda med ett hål i mitten, och på grund av denna form kallas de ibland för munkmagneter.

En mängd olika material används för att skapa permanenta magneter. Ofta är de gjorda av en grupp av material som kallas sällsynta jordartsmetaller, som är blandningar av element – vanligtvis neodym, järn och bor eller samarium och kobolt. Alnico-magneter är blandningar av aluminium, nickel och kobolt. Det finns också svagare magneter som är gjorda av magnetiska material, som järnoxid, blandade med icke-magnetiska material, som plast eller keramik. De magnetiska elementen producerar fältet, medan de icke-magnetiska elementen ger magnetens form.

Dessa material är dock inte naturligt magnetiska – de har helt enkelt magnetisk potential. I fabrikerna där de tillverkas formar arbetare först materialet till önskad form, och de kan belägga magneten för att göra den mer färgstark. Sedan passerar de föremålet genom en stark elektromagnet, vilket inducerar magnetiska egenskaper i föremålet som finns kvar även efter att elektromagneten stängts av. Om elektromagneten är tillräckligt stark skapar denna process en permanent magnet.

Magnetiseringsprocessen skapar poler på magneten som är märkta med nord och syd, och var och en stöter bort liknande poler och attraherar motsatta poler. Placeringen av de norra och södra delarna av ringmagneter beror på hur de är polariserade; ena halvan är alltid norr och en halv är söder. Ibland är magneten uppdelad så att ena sidan av ringen är norr och den andra är söder, men olika typer av polarisering kan skapa magneter som är uppdelade i fjärdedelar eller åttondelar. Norra och södra segmenten alternerar alltid runt ringen.

Ringmagneter används oftast i vetenskapliga experiment, även om de också har medicinska tillämpningar. Vissa människor har implanterbara hjärt-defibrillatorer, eller ICD, som automatiskt utsätter sina hjärtan för stötar om rytmen utvecklar oregelbundenheter. Om enheterna inte fungerar kan de chocka patienterna i onödan, vilket leder till oregelbundna rytmer och eventuellt dödsfall. Medicinsk personal placerar ibland dessa magneter på patienternas bröst över ICD:erna för att inaktivera enheterna.