Vad är processteknik?

Processteknik är en gren inom kemiteknik som fokuserar på tillverkning och industriella processer. Proffs inom detta område kombinerar principer från fysik, biokemi och matematik för att utveckla mer effektiva produktionsprocesser. Till exempel kan processteknik användas för att bestämma det bästa sättet att omvandla en befintlig restaurang till en franchise. Detta kan inkludera allt från råvaruanskaffning till den typ av bokföringsprogram som används för att spåra försäljning. Den kan också användas för att utvärdera olika metoder för att skörda och utvinna jordnötsolja för att uppnå högsta kvalitetsprodukt till lägsta pris.

Detta område är relevant för många branscher. Det används i stor utsträckning i livsmedels- och dryckesproduktion och kan även användas för rening av avloppsvatten och vattendistribution. Processingenjörer kan också arbeta i anläggningar som producerar termoplaster, läkemedel eller kosmetika. Processteknik används också vid energiproduktion. Det hjälper företag att upptäcka de bästa sätten att utvinna material och omvandla dem till bränsle med minimal skada på miljön.

De som vill göra karriär inom denna typ av ingenjörskonst kommer ofta att behöva få en examen på forskarnivå i kemiteknik eller ett relaterat område. Medan vissa universitet erbjuder processteknikprogram, kommer många studenter att vara begränsade till kemiteknik eller andra bredare områden. För att nå framgång i denna bransch bör sökande ha starka tekniska och vetenskapliga färdigheter tillsammans med en känsla av kreativitet. Ett kreativt öga kan vara användbart för att hitta nya lösningar eller tekniker som kan förbättra en tillverkningsprocess.

Processingenjörer kan arbeta direkt för industrianläggningar, även om vissa fungerar som oberoende konsulter. De kan anlitas för att planera uppförandet och organisationen av en ny anläggning, eller för att förbättra processerna och tillverkningsmetoderna vid en befintlig anläggning. Dessa proffs kan också anlitas för att designa eller kritisera ny utrustning, eller helt enkelt för att skriva specifikationer och manualer för att vägleda nuvarande personal inom en anläggning. Processingenjören förlitar sig på experiment och vetenskapliga försök samt befintliga data. Han kan använda komplexa modelleringsprogram för att utvärdera olika alternativ inom en bransch eller process.

Det slutliga målet för processteknik kan variera beroende på projekt. För vissa är målet att förbättra kvaliteten och prestandan hos slutprodukten. För andra handlar det om att maximera vinsten genom att förfina produktionsprocessen och förbättra effektiviteten. Vissa företag kan använda processteknik för att förbättra relationerna längs leveranskedjan. Slutligen kan denna process hjälpa en anläggning att förbättra säkerheten eller minimera miljöföroreningar under tillverkningen.