Vad är osteoklaster?

Ursprungligen en term för ett instrument som användes för att bryta ben under operation, är en osteoklast nu känd som en av två primära celltyper som människokroppen använder för att skapa och underhålla ben. Osteoblaster är de celler som faktiskt skapar ben; osteoklaster är de celler som resorberar, eller bryter ner och absorberar, benvävnad tillbaka in i kroppen. De är mycket specialiserade celler som måste fungera i perfekt synkronisering med osteoblaster för att underhålla skelettsystemet.

Osteoklaster i sig är mycket stora celler, bildade från sammanfogningen av flera celler som skapas av benmärgen som färdas i cirkulationssystemet. Som ett resultat av denna sammankoppling är osteoklaster kända som multinukleära celler, vilket betyder att varje cell har flera kärnor. Den genomsnittliga osteoklasten har allt från fem till 20 kärnor, även om vissa har upp till 200 kärnor är möjliga. Dessa celler kan vanligtvis hittas i små gropar längs benets yta. Dessa gropar, som bildas genom verkan av osteoklastiska enzymer, är kända som Howships lakuner och kan hittas på praktiskt taget varje ben i skelettsystemet.

När resorptionsprocessen initieras låser sig den osteoklastiska cellen på benet som ska resorberas, frigör enzymer för att dekonstruera vävnadsytan och bryter sedan ner den till kalcium- och fosforjoner, som cellen så småningom passerar genom det yttre membranet och in i cirkulationen systemet. Resorptionsprocessen, från den första osteoklastiska kontakten till frigörandet av joner i blodet, kan ta upp till tre veckor att slutföra. Resorptionsprocessen styrs av hormoner i blodomloppet, varför osteoporos, ett tillstånd där benförlusten överstiger återväxten av benvävnad, är nära kopplat till hormonella förändringar.

Osteoporos ses oftast hos kvinnor efter klimakteriet, som har drabbats av en minskning av östrogen, och män som har drabbats av en minskning av testosteronproduktionen. Hos dessa män och kvinnor vars kroppar har minskat hormonproduktionen, absorberar osteoklasterna mer benvävnad än vad deras osteoblaster ersätter. Som ett resultat kan deras ben tunnas till den punkt där plötsliga frakturer under minimal vikt eller kraftbelastningar blir möjliga, eller till och med sannolika. Men trots sin roll i benresorption bryter osteoklaster inte ner all benvävnad. Endast ben som har mineraliserats, eller förbenat till kalcium och fosfor, påverkas av osteoklaster och deras associerade enzymer; icke-mineraliserade ben- och broskformationer, såsom näsan, resorberas inte.