Vad är Navel Gazing?

Termen ”navelblickande” används för att hänvisa till intensiv självreflektion, ofta med innebörden att individen som tittar är självupptagen eller att han eller hon är för fokuserad på en enskild fråga, till priset av att ignorera andra viktiga frågor. Att bli anklagad för navelskådning är inte nödvändigtvis en dålig sak; ibland kan lite kontemplation vara en produktiv strävan, speciellt när någon försöker fatta ett beslut om något viktigt. Förutom att det används för att hänvisa till individer, framkallas termen ibland i referenser till grupper eller organisationer, som i ”tidningens navelskådning på de opederade sidorna blev lite för tråkig för mig, så jag sa upp min prenumeration .”

Hänvisningar till navelskådning verkar ha uppstått från observationer av vissa religiösa asketer; observatörer trodde att vissa religiösa utövare stirrade på sina navlar för att komma in i djupa meditativa drömmar. Det är förvisso sant att vissa meditationsställningar placerar människor i en utmärkt position för denna process, och att tänka på sin egen navel kan ha kraftfulla konnotationer i religioner där människor ser naveln som livets centrum eller som en energikälla. En specifik term har till och med uppfunnits för att beskriva religiös navelskådning: ”omphaloskepsis”, från de grekiska orden för ”navel” och ”undersökning”.

Många kulturer, inklusive grekerna, förknippar en enorm kraft med naveln. Naturligtvis är naveln en koppling till ens mammas livskraft, genom navelsträngen, så i vissa kulturer ses den som ett centrum eller utgångspunkt. I flera samhällen har människor angett särskilda platser som ”världens navel”, allt från Delphi till Påskön. Dessa platser ansågs ha religiös betydelse som centrum för kultur och religion för medlemmar i dessa samhällen.

På 1900-talet började ”navelskådning” anta den ytterligare betydelsen av att användas för att hänvisa till människor som verkade extremt självupptagna eller omedvetna om sin omgivning eftersom de var för fokuserade på sina egna frågor. I denna mening är termen generellt avsedd att vara nedsättande, vilket innebär att någon behöver öppna sin medvetenhet lite för att tänka bortom den aktuella situationen, eller för att ta hänsyn till andra. I denna mening ses navelskådande som ganska självöverseende.