Vad är Motor Fitness?

Motorisk kondition är en term som beskriver en idrottares förmåga att prestera effektivt under sport eller annan fysisk aktivitet. En idrottares motoriska kondition är en kombination av fem olika komponenter, som var och en är avgörande för höga prestationsnivåer. Förbättring av konditionen innebär ett träningsprogram för alla fem.

Det finns många olika manifestationer av kondition. Några exempel inkluderar styrka, uthållighet, snabbhet och flexibilitet. Vissa typer av kondition, såsom en idrottares hjärtkonditionsnivå, är viktigare än andra. En idrottare måste vara medveten om de olika typerna av kondition för att utveckla ett effektivt träningsprogram som fokuserar på svaga eller viktiga områden.

Motorisk kondition, eller motorisk fysisk kondition, syftar på hur en idrottare kan prestera i sin sport, och involverar en blandning av smidighet, koordination, balans, kraft och reaktionstid. Att förbättra denna form av kondition är ett indirekt resultat av träning i någon av dessa egenskaper. Alla fem komponenterna i fitness är avgörande för att tävla på höga nivåer, vilket är anledningen till att konceptet ses som en väsentlig del av alla idrottares träningsschema.

Agility syftar på kroppens förmåga att utföra snabba rörelser i olika riktningar. Det beskrivs ibland som hur snabbt en idrottare kan ändra riktning medan han tävlar på planen eller på banan. Att förbättra smidigheten innebär ofta att spurta mellan koner som är placerade i en mängd olika vinklar.

Koordination är svårare att beskriva än smidighet eftersom den inte kan observeras direkt. En idrottare med hög koordinationsnivå kan kombinera alla former av kondition — inte bara de som ingår i motorisk kondition — på ett effektivt och kontrollerat sätt. Ju mer koordinerad en idrottare är, desto mer effektiv kommer han eller hon att vara under tävlingsaktiviteter.

Kraft hänvisar till idrottarens förmåga att dra ihop sina muskler kraftfullt i en explosiv rörelse. De flesta människor har en intuitiv känsla för vad makt är och varför det är viktigt för sport. Kraftfulla idrottare är inte bara starka; de kan använda den styrkan snabbt och effektivt.

Balans och reaktionstid är två andra viktiga delar av motorisk kondition. Balans är en idrottares förmåga att kontrollera sin kropps rörelser, medan reaktionstid är hur snabbt idrottaren kan reagera på en föränderlig situation. Att förbättra alla fem komponenterna i motorisk kondition är viktigt för alla idrottare som vill uppnå sitt bästa.