Vad är LED-konst?

LED-konst är vilken konst som helst som är konstruerad med lysdioder. Denna typ av konst delas in i fyra primära kategorier: gatukonst, reklamkonst, underhållningskonst och estetisk konst. Det är mycket varierat på grund av tillgången på lysdioder i olika storlekar och färger.

Den primära komponenten i LED-konst, LED, är en halvledardiod. Lysdioder låter ström flyta i endast en riktning. När spänning läggs på det halvledande elementet frigörs energi i form av fotoner eller ljus. Allt ljus är energi vid olika våglängder, så olika färger på lysdioder representerar olika energinivåer. Lysdioder erbjuder flera fördelar jämfört med andra ljuskällor, inklusive kompakthet, livslängd, snabb på och av och låg energiförbrukning. Inom konst är lysdioder fördelaktiga eftersom konstnärer kan använda dem i en mängd olika miljöer.

Gatukonst, inklusive gatukonst med lysdioder, definieras brett som all konst på gatorna som inte är graffiti, och den har vanligtvis ett distinkt, ofta politiskt, budskap eller syfte. LED-reklamkonst är avsett att uppmärksamma produkter eller tjänster till försäljning. LED-underhållningskonst sätts upp bara för skojs skull eller visuella effekter vid evenemang och tas ofta bort snabbt. Estetisk konst som använder lysdioder är konst som, precis som traditionella skulpturer, målningar eller teckningar, är avsedd att förbli i bruk och hålla uppskattning över tid på grund av dess visuella och skönhetsintryck. Ibland överlappar LED-konst kategorier, till exempel en LED-tröja som bärs ”för skojs skull” men som också främjar ett företag.

Man utvecklade inte LED-konst förrän under senare delen av 20-talet. Anledningen är att tidiga lysdioder inte dök upp på den elektriska scenen förrän omkring 1962. Dessa tidiga lysdioder var främst röda till färgen eftersom forskare och elektronikarbetare inte hade listat ut logistiken med att använda halvledardioder genom hela energi- och färgspektrumet. Detta innebar att de konstnärliga alternativen för lysdioder var extremt begränsade och att ljuset som producerades från lysdioderna inte var tillräckligt betydande för att göra en stor inverkan.

Allt eftersom tekniken utvecklades lärde sig forskare och elektronikarbetare hur man skapar ett brett utbud av lysdioder som lämpar sig för många olika miljöer och ändamål. Därefter fick LED-konstnärer en enorm färg- och storlekspalett. Hur en konstnär bestämmer sig för att använda den paletten beror på hans individuella vision. I likhet med vilken konst som helst, utvecklar LED-konstnärer ofta sina egna stilar som skiljer dem från andra konstnärer och som så småningom står som deras identifierbara signaturer.