Vad är jordskorpan?

Jordskorpan är dess översta lager, med en tjocklek på 5 km (3 mi) till 10 km (6 mi) för havsskorpan och 30 km (20 mi) till 50 km (30 mi) för den kontinentala skorpan. Detta är mindre än 1% av hela jordens djup. Skorpan är differentierad i en oceanisk del, sammansatt av tätare stenar som basalt, diabas och gabbro, och en kontinental skorpa del, sammansatt av lättare stenar som granit.

Jordskorpan bildades ursprungligen i Hadean Eon, för mellan 4.6 och 3.9 miljarder år sedan. Jorden började som en smält stenkula, men inom 100-150 miljoner år kyldes ytan och stelnade. De tyngre elementen, som järn och nickel, sjönk mestadels till jordens kärna och lämnade de lättare elementen överst. Idag är de äldsta kända stenarna zirkoner från den kanadensiska skölden daterad till 4.4 miljarder år sedan. Den nuvarande skorpan i sig har olika åldrar, från mer än 3 miljarder år gammal till mindre än hundra miljoner år gammal för oceanisk skorpa.

Både den kontinentala och oceaniska skorpan är sammansatt av tektoniska plattor som flyter ovanpå det smälta lagret under, manteln. Att separera jordskorpan och manteln är en gräns som kallas Mohorovicic diskontinuitet, definierad som en förändring i bergets plasticitet och seismisk hastighet. Mycket av det vi vet om jordens inre struktur har lärts genom att mäta hastigheterna för seismiska vågor som färdas genom den.

Den oceaniska skorpan, som är tätare än den kontinentala skorpan, subduceras ständigt – dras under andra tektoniska plattor – och trycks in i manteln, där den smälter. Stora sprickdalar bildas där plattor rör sig isär, medan berg bildas där de kolliderar. I dessa sprickdalar kommer magma upp under ytan för att ersätta den jordskorpa som förlorats på grund av subduktion. Hela havsskorpan återvinner sig själv vart par hundra miljoner år.

Livet på jorden är primärt ansvarigt för den nuvarande kemiska sammansättningen av jordskorpan. Eftersom syre är en biprodukt av fotosyntesen och fotosyntetiserande organismer utvecklades för över 2 miljarder år sedan, har stora mängder syre frigjorts under jordens historia, och mer än 99% av jordskorpan består av olika oxider. Några undantag är klor, svavel och fluor. Kiseloxid (SiO2) är den vanligaste oxiden, som utgör cirka 60 % av skorpan, följt av aluminiumoxid (Al2O3) som utgör 15 %, med kalciumoxid, magnesiumoxid, järnoxid, titanoxid och några andra som gör upp resten.