Vad är involverat i kapitalmarknadsutveckling?

Inom ekonomi avser kapital resurser som företag använder för att växa. Vanligtvis tar detta formen av pengar som företag kan lägga på att anställa fler anställda, köpa mer utrustning och öka produktionen. Företag tar vanligtvis in detta kapital från investerare genom att sälja aktier och obligationer på kapitalmarknaderna. Regeringar vidtar ett antal reglerande steg i utvecklingen av kapitalmarknaden för att bygga investerarnas förtroende genom regler för affärstransparens och lagar för att skydda investerarnas pengar.

Företag kan samla in pengar genom att sälja aktier i verksamheten eller ge ut obligationer. Aktier är ägarandelar i själva företaget, som investerare hoppas kunna sälja för ett högre pris eller använda för att samla in betalningar från verksamheten som kallas utdelning. Obligationer är lån till ett företag som återbetalas med ränta. Individer köper aktier och obligationer med avsikt att tjäna pengar på pengarna de investerar i ett företag. Detta skapar en situation där företag kan få ytterligare pengar för att växa, och investerare kan tjäna på att ge dessa pengar till dessa företag.

Närhelst individer investerar pengar i ett företag riskerar de att förlora dem. Aktievärden kan gå ner, eller så kan företag gå i konkurs innan de betalar tillbaka sina obligationer. Dessa risker finns i alla investeringar, men särskilt investerare vill inte förlora sina pengar på bedrägeri eller korruption. Kapitalmarknadsutveckling är tänkt att bygga investerarnas förtroende för att pengarna inte kommer att gå förlorade på grund av faktorer som inte är affärsmässiga eller ekonomiska till sin natur. Att bygga investerarnas förtroende är viktigt eftersom det gör investeringar mer sannolikt, vilket kan hjälpa företag att växa och större ekonomier att utvecklas.

En viktig faktor i utvecklingen av kapitalmarknaden är lagar för att skydda investerarnas pengar. Dessa kan innefatta sådana som reglerar hur ett företags tillgångar likvideras och fördelas mellan investerare. Sådana lagar kan försäkra individer som funderar på att investera pengar på en viss marknad att dess företag inte i onödan, eller bedrägligt, förklarar sig gå i konkurs. Sådana regleringar hindrar inte investerare från att förlora pengar om ett företag misslyckas, men kan tillåta dem att få tillbaka en procentandel av sin initiala investering, vilket hjälper till att bygga upp kapitalmarknadens legitimitet.

Ett annat sätt på vilket regeringar kan främja utvecklingen av kapitalmarknaden är genom lagar om affärstransparens. För att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut måste individer som funderar på att köpa ett företags aktier eller obligationer ha tillförlitlig information om dess ekonomi. Detta tillåter dem att noggrant bedöma en investerings risk. Om investerare kan lita på att informationen som företag på en viss marknad publicerar om sig själva är korrekt, är det mer sannolikt att de investerar på den marknaden.