Vad är husplaner?

Husplaner är dokument som innehåller de specifikationer som en byggare och entreprenör behöver för att vägleda dem i att bygga huset. En husplan består av en uppsättning dokument som inkluderar planritningar; information om fundament, fot och inramning; den elektriska och VVS-layouten; och alla andra konstruktionsdetaljer. Arkitekter eller tecknare utvecklar husplaner.

Husbyggare använder husplaner som en guide för att hjälpa dem före, under och efter bygget av huset. De flesta husplaner innehåller tvådimensionella instruktioner som förklarar i detalj hur man bygger huset. De innehåller också detaljerade instruktioner om vilken typ av material som behövs för att bygga huset. När husplanerna är klara kan de tas till valfri timmergård, hemcentral eller entreprenör för att få en prisuppskattning på hur mycket det skulle kosta att bygga huset. Den typiska storleken på husplaner är 18 tum x 24 tum (46 cm x 61 cm) eller 24 tum x 36 tum (61 cm x 91 cm).

För att bygga husplaner måste arkitekten veta storleken på tomten där huset ska byggas. När han väl känner till husets mått kommer han att kunna registrera det. Detta kommer att hjälpa honom att avgöra vilken typ och vilken mängd material som kommer att behövas.

Arkitekten kommer också att behöva veta åt vilket håll solen skiner på fastigheten. Genom att veta detta kan ett beslut fattas om var vissa rum kommer att ligga, till exempel ett solrum, skärmad veranda eller master bedroom. Om den som bygger huset vill att morgonsolen lyser upp till exempel ett sovrum kan huset orienteras med det rummet österut.

Storleken på husplanen kommer delvis att bero på antalet personer som förväntas bo i huset. Ett typiskt hus med tre sovrum kommer att vara av en storlek. Önskas ytterligare rum, till exempel ett gästrum eller en separat lägenhet med egen ingång, blir storleken mycket större. Ett rekreationsrum, håla eller arbetsrum kommer också att öka storleken. Behovet av en formell matsal eller matkök måste också övervägas.

Innan du skapar några husplaner bör en byggare kontrollera med bostadsägarföreningen i kvarteret för att se om det finns någon typ av begränsningar för storlek, form och plats där huset kan byggas. Det kan finnas begränsningar vad gäller husets storlek eller dess placering inom tomten. När man skapar husplaner ska varje detalj i huset finnas med. Om detaljer utelämnas eller lokala begränsningar inte beaktas kan byggherren nekas erforderliga bygglov.