Vad är hemmabiokalibrering?

Hemmabiokalibrering är en teknik som används för att säkerställa att alla delar av ett hemmabiosystem – vanligtvis högtalare, tv och mediaspelare – fungerar tillsammans på ett optimalt sätt. Kalibrering förbättrar generellt ljud- och bildkvaliteten och hjälper ett system att uppnå sin fulla potential. Hemmabiospecialister har vanligtvis till uppgift att utföra initial hemmabiokalibrering under installationen, men den utförs ofta av enskilda ägare såväl som en del av rutinmässigt systemunderhåll.

Korrekt hemmabiokalibrering är en viktig del av de flesta hemmabiodesigner. Även det bäst utformade systemet kommer inte att leverera sant surroundljud om dess högtalare inte följer varandra, och den förbättrade videokvaliteten som de flesta system ger kommer inte att realiseras när en skärms färgkontraster inte är synkroniserade. De flesta professionella hemmabioinstallationer inkluderar både ljud- och bildkalibrering som en del av installationstjänsten, men ägare kan göra jobbet själva med lite forskning och grundläggande handledningsarbete. Gör-det-själv-kalibrering kräver vanligtvis några specialverktyg, men är ofta mer kostnadseffektivt än att anlita en professionell.

Den vanligaste typen av hemmabiokalibrering innebär att se till att alla högtalare fungerar på samma volym och frekvensnivåer. Närvaron av flera högtalare är ett av kännetecknen för hemmabiodesign. För det mesta är dessa högtalare placerade i olika höjder och vinklar runt ett mediarum i hemmet för att skapa en surround-ljudeffekt. Effekten försvagas när högtalarna inte har programmerats för att harmonisera med varandra.

Hemmabiosystem kan vanligtvis ställas in med viss framgång direkt från lådan, och fungerar vanligtvis med lite ingrepp. Även de dyraste systemen kommer dock inte alltid förkalibrerade. Högtalare av olika storlekar har ofta olika naturliga inställningar, och mycket beror också på mediarumsdesign. Hur högtalarna placeras och ställs in påverkar ofta deras ljudkvalitet. Kunniga ägare kalibrerar högtalare så snart de ställs in, sedan regelbundet, ofta årligen, därefter för att säkerställa maximal ljudkvalitet.

Högtalarkalibrering utförs vanligtvis med en ljudnivåmätare. Detta är antingen en fristående enhet eller ett digitalt program, ofta levererat på cd-skiva. Ägare måste testa tonen för varje högtalare och justera nivåerna så att varje högtalare spelar ljud med samma volym och frekvens.

Bildkalibreringen är något annorlunda. Denna typ av hemmabiokalibrering fokuserar på att balansera bildkvaliteten på en hemmabioskärm, TV eller datorskärm. Ägare utför vanligtvis denna typ av kalibrering genom att öppna kontrollpanelen på skärmen och sedan justera bildfunktionerna för att optimera visuella resultat.
Färgtester, ljushetsspektra och kontrastsmak är de verktyg som vanligtvis behövs i denna strävan. Slutresultatet är en bild som är skarp och tydlig. Högupplösta system drar mest nytta av korrekt kalibrering, men användarna av de flesta system kommer att märka skillnad om kalibreringen görs korrekt.