Vad är Gips Wallboard?

Gipsskiva är en byggprodukt som används för att ytbehandla innerväggar. Denna produkt används i strukturer över hela världen, klassiskt täckt med ett lager av färg eller texturerat gips, och introducerades som en ersättning för traditionell svarv och gipsbehandling. Till skillnad från svarv och gips, som kan ta en vecka eller mer att installera ordentligt, kan gipsskivor installeras snabbt och effektivt i en hel struktur av ett relativt litet team, vilket sparar byggkostnader och hjälper ett projekt att gå framåt snabbt.

Denna produkt är tillverkad genom att lägga ett lager gipsgips mellan två lager armerat papper. Vanligtvis är en sida av papperet utformad för att användas på den färdiga sidan, med en strukturerad yta som hjälper färgen att fästa utan att skapa en fördjupad eller hängig look. Olika typer av gipsskivor inkluderar egenskaper som papper som har behandlats för att motstå vatten och mögel, eller gipsgips som har blandats med glasfibrer för att öka brandmotståndet för att göra typ X gipsskivor.

Denna produkt är också känd som gipsskivor, gipsskivor eller sheetrock, efter det populära märket Sheetrock®. Den säljs i stora ark som kan skäras ner till storlek för att passa på udda ställen, även om det inte rekommenderas att skära eller stansa igenom gipsskivor i stor utsträckning, eftersom det kan äventyra produktens integritet. Många byggleverantörer säljer gipsskivor i lösvikt och plåt för olika applikationer, allt från att färdigställa innerväggarna i ett nytt hem till att reparera skadade gipsskivor i en befintlig struktur.

Flera företag gör miljövänliga versioner av denna produkt med återvunnet material och fabriker som är designade för att vara energieffektiva. Återvinning av gipsskivor är också möjlig, med företag som transporterar bort och bryter ner skrot eller skadade gipsskivor för att samla material för återanvändning, snarare än att låta dem slängas för att öka bördan av en deponi.

Till skillnad från gips och svarv kan gipsskivor hanteras av personer som inte har erfarenhet av konstruktion. Många människor kan säkert och kompetent installera den här produkten eller göra reparationer på befintliga installationer, med den verkliga utmaningen som ligger i tejpning, slamning och slipning av sömmarna på gipsskivor efter installationen för att förbereda den för målning eller andra efterbehandlingstekniker. Människor som inte är bekanta med arbetet med att förbereda gipsskivor för plåtning bör planera att arbeta tålmodigt med produkten medan de vänjer sig vid den.