Vad är Gallium?

Gallium är ett kemiskt grundämne som inte är bland de grundämnen som finns i naturen, men det erhålls lätt när metall smälts. Kännetecknas av en silverfärg, klassificeras detta element i allmänhet som en dålig metall på grund av att det blir ganska skört vid lägre temperaturer. Det har också visat en tendens att smälta eller smälta något vid högre temperaturer. Som sådan anses gallium inte vara lämplig för många av de applikationer som är vanliga med andra metalliska element.

Detta element identifierades först av Lecoq de Boisbaudran 1875 när han arbetade med ett prov av zinkblandning som säkrades från Pyrenéerna. Medan han använde ett spektroskop för att undersöka provet, noterade de Boisbaudran närvaron av två lila linjer med spektrumet. Kvaliteterna hos denna nya upptäckt var i linje med förutsägelser för nya grundämnen som hade dokumenterats i Mendeleevs periodiska teori flera år tidigare. Ytterligare experiment gjorde det möjligt för de Boisbaudran att erhålla gallium genom en process som involverade elektrolys. Efter verifiering av hans forskning fick det nya elementet sitt namn och tilldelades atomnumret 31.

När det utsätts för låga temperaturer, uppvisar gallium kristallina egenskaper som liknar glasföreningar, men utan deras styrka. Faktum är att elementet kan splittras om temperaturen sjunker tillräckligt. Trots denna nackdel har den egenskaper som gör den till en idealisk halvledare. Dioder drar nytta av dess närvaro, medan transistorer kan tillverkas mer effektivt och billigare med hjälp av elementet. Som en ersättning för kristallint kisel vid tillverkning av solpaneler lovar gallium att göra produktionen av denna viktiga form av alternativ energi mer tillgänglig.

Bland de olika kemiska elementen fungerar gallium mycket bra med aluminium för att skapa användbara legeringar. Till exempel kommer att kombinera det med aluminium effektivt bryta bindningen mellan syre och väte i vatten. Experiment med en blandning av det flytande elementet och tenn tyder på att den resulterande legeringen kan vara till hjälp för att hålla temperaturen på datorchips på acceptabla nivåer. En kombination med indium och tenn används ofta i medicinska termometrar idag. Galliumnitrat, en vanlig variant, används för framställning av orala mediciner och aktuella krämer som hjälper mot artrit. Det finns också forskning som syftar till att använda detta element som en del av framväxande tandteknik.