Vad är Fusion Welding?

Fusionssvetsning är den process som används för att vid metallbearbetning förena, eller smälta samman, två metallstycken genom att få metallen att nå sin smältpunkt. Processen kräver användning av en tillsatsmetall, tillhandahållen av elektroden eller en tråd, och ett flussmedel, som skyddar den smälta metallen i svetsen från de skadliga effekterna av atmosfären. Det finns flera typer av smältsvetsning som används för olika applikationer. Vanliga exempel på denna svetsprocess inkluderar bågsvetsning, elektrisk motståndssvetsning, oxy-fuel-svetsning och termitsvetsning.

Bågsvetsning är en form av smältsvetsning som använder elektricitet, tillförd av en svetsströmkälla, för att producera en elektrisk ljusbåge mellan en elektrod och metallbitarna som ska sammanfogas. Bågsvetsning är ett populärt val i både industrin och hemmaverkstaden på grund av dess låga initialkostnader och relativt låga underhållskostnader. Den elektriska ljusbågen hos bågsvetsmaskinen är extremt fokuserad, vilket gör automatisering av svetsprocessen möjlig och tjänar en plats för bågsvetsutrustning på många monteringslinjer.

I likhet med bågsvetsning använder elektrisk motståndssvetsning elektricitet för att skapa den värme som behövs för svetsning. I en elektrisk motståndssvetsuppsättning vilar elektroderna på vardera sidan av delarna som ska svetsas samman. Tryck appliceras för att trycka ihop de två delarna och skapa den elektriska kontakten. Denna process är mycket begränsad i storleken på det material som kan arbetas med, och kostnaden för utrustningen är ofta oöverkomlig för industriella tillämpningar.

Oxy-fuel svetsning är en av de mest kända formerna av smältsvetsning. Denna form av svetsning kan innehålla en mängd olika bränslegaser, inklusive acetylen, flytande petroleum, väte, propan, naturgas eller propen, men det kräver tillsats av syre för att betraktas som syrebränslesvetsning. Det vanligaste valet av bränslegas är acetylen. Med hjälp av acetylengas och rent syre kan oxy-fuel svetsutrustning producera flamtemperaturer på 6,330 3,500 grader Fahrenheit (XNUMX XNUMX grader Celsius). Denna låga är tillräckligt varm för att smälta de flesta industriella metaller.

Termitsvetsning är en annan smältsvetsprocess som använder intensiv värme och låga för att få projektmetallen till sin smältpunkt. Med hjälp av rött järnoxid och aluminiumpulver kan termitsvetsning förena järnvägsskenor. Denna kraftfulla form av svetsning ger starka svetsar på kort tid. I det givna exemplet med sammanfogning av järnvägsräls tar den fullständiga reparationen, inklusive installation och sluttid, cirka en timme innan ett tåg kan använda järnvägssystemet.

Laserstrålesvetsning är en form av smältsvetsning som ibland används vid tillverkning av bilar och andra massproducerade metallvaror. Genom att skapa en mycket exakt och koncentrerad värmekälla kan denna svetsprocess penetrera djupt med ett mycket smalt område som påverkas av värmen. Även om denna förmåga är att föredra i många applikationer, gör de oöverkomliga kostnaderna för laserstrålesvetsutrustning denna form av svetsning till stor del förpassad till ett fåtal större industrier.