Vad är förhållandet mellan regering och ekonomisk tillväxt?

Regering och ekonomisk tillväxt hänger samman eftersom en regering kan stimulera tillväxt genom att skapa en ekonomisk, laglig och reglerande miljö där företag kan frodas. En regering kan också främja tillväxt genom sin utbildningspolitik, vilket ökar möjligheterna för arbetare att förbättra sina färdigheter. Direkta statliga utgifter för infrastrukturprojekt som väg- och järnvägsförbindelser, hamnar och flygplatser kan säkerställa att inrikes- och utrikeshandeln fungerar effektivt. Teknik ger ett stort uppsving för ekonomisk tillväxt, och en regering kan föra en politik som är gynnsam för forskning och utveckling eller tekniköverföring. Kopplingen mellan regeringen och ekonomisk tillväxt kan också ses i regeringens skapande av bättre förutsättningar för internationell handel genom att sänka tullar, skatter och tullar och ingående av frihandelsavtal med potentiella handelspartner.

Ekonomisk tillväxt är normalt ett av huvudmålen för regeringens politik, som eftersträvas genom att försöka uppnå stabilitet i valutainflation, räntor och växelkurser. En regering kan särskilt hjälpa företag genom att reducera lagar och förordningar till det minimum som krävs. Regeringen kan också hjälpa ekonomisk tillväxt genom sin utbildningspolitik och se till att arbetskraften är i stånd att skaffa sig och behålla relevant kompetens. Statliga utgifter kan också säkerställa att lärosäten knyter an till näringslivet genom kunskapsdelning för att säkerställa att ren och tillämpad forskning kan leda utvecklingen av innovativa produkter av kommersiella företag. En regering kan stimulera nätverkande genom att skapa en miljö för högteknologiska kluster av företag och akademiska organ, vilket leder till kunskapsdelning och samverkande utveckling av ny teknik.

Statlig och ekonomisk tillväxt är relaterade där staten förbättrar infrastrukturen för att göra det möjligt för handlare att flytta sina varor till en lägre kostnad och med större effektivitet. Välplanerade och underhållna väg- och järnvägsförbindelser mellan städer och med hamnar och flygplatser kan göra det möjligt för företag att blomstra när de får lättare tillgång till inhemska och utländska marknader. Överfulla hamnar kan kompletteras med tillgång till torra inlandshamnar med direkta väg- och järnvägsförbindelser till sjö- och flygterminaler och vidare förbindelser till konsumentmarknader. I vissa fall kan ekonomin i ytterområdena förändras genom att öppna transportförbindelser via broar och tunnlar för att övervinna naturliga barriärer. Arbetstagares förflyttning från hemmet till arbetsplatsen kan underlättas genom utvecklingen av järnvägsnät för storstads- och tunnelbana samt motorvägsförbindelser.

En gynnsam skatte- och regleringsmiljö för företag kan minska frestelsen för vissa företag att migrera till jurisdiktioner med låga skatter och minimal reglering. Sambandet mellan regering och ekonomisk tillväxt ses där utrikeshandeln uppmuntras genom lägre tullbarriärer för import och förhandlingar om bättre tillgång till utländska marknader för export. Regeringen kan förhandla om frihandelsavtal eller medlemskap i frihandelsområden och kan ingå avtal för skydd av investeringar och eliminering av dubbelbeskattning för företag som verkar i utländska jurisdiktioner.