Vad är fattigism?

Fattigdom är en form av resor, som har sitt ursprung som en term år 2000 för att beskriva turer i några av de fattigaste och mest ekonomiskt eftersatta områdena i världen. Människor kan ta en fattigturné som varar i en dag eller så, eller en del betalar till och med för att bo i mycket fattiga områden för att få förstahandsupplevelser av några av världens lägsta levnadsstandarder. Kritiker tenderar att kalla dessa turer för fattigism för att kalla dem nedsättande. Andra föreslår att rundturer i områden med extrem fattigdom höjer det sociala medvetandet, och vidare skänker några av turerna vinster till välgörenhetsorganisationer som stöder människorna i de områden som turnerats.

Fattigdomsturnéer äger rum runt om i världen, och inte bara i tredje världens länder. Du kan till exempel besöka New York-kvarteren i Bronx och East Harlem, i Belfast, Irland eller i Rotterdam, Nederländerna. Sådana turer tar människor in i hjärtat av fattiga fickor i stora och i vissa fall välmående städer. Dessa turer kan väcka sinnet till förödelsen av långvarig fattigdom, invandrarnas svåra situation eller effekterna av krig.

Mer exotiska fattiga turer kan besöka platser i Indien, Brasilien, delar av Afrika och andra platser. Sådana semestrar, om de kan kallas det, kommer vanligtvis att innefatta besök i mer välbärgade områden och traditionella semestermöjligheter i det område en resenär planerar att besöka. Vissa reseföretag etablerar goda relationer med lokalbefolkningen i slumområdena, så att besökare inte bara kan se fattiga områden utan också prata med lokalbefolkningen. Proffs som arbetar i områden på turer, som läkare, kan ge speciell information om invånarna.

Ett sådant företag, Reality Tours and Travel, erbjuder vad de kallar slumturer i Dharavi, Indien, som de refererar till som världens största slum. På deras hemsida nämner Reality Tours and Travel att 80 % av vinsten går till lokala välgörenhetsorganisationer. Företaget har blivit allt mer populärt, särskilt sedan en artikel i Smithsonian magazine 2007 diskuterade deras turnéer och trenden med fattigism på långa vägar.

Besök i fattiga områden är inte precis nytt. För att engagera välgörenhetsintressen bjöds folk ofta in att besöka slumområden i sina egna tätorter. Detta var ett vanligt drag, hånade av Charles Dickens, i hans roman Bleak House från 1852. Flera energiska kvinnor har ”orsaker” där de försöker reformera eller moralisera de fattigaste medlemmarna i Londons samhälle. Dickens syn på dessa välgörenhetsbesök var att de ibland nedvärderade de fattiga och förbisåg medkänsla och empati. Det fanns något av en voyeuristisk kvalitet i sådana turer.

Samma argument riktas mot modern fattigism. Är det bara en voyeuristisk expedition för att se människor i de lägsta samhällsskikten? Finns det spänning i att se svältande barn eller levnadsförhållanden som specifikt är de värsta du kan föreställa dig? Det är svårt att veta om dessa anklagelser är giltiga, eller om fattigism tjänar ett mer altruistiskt syfte. Oavsett dess inneboende kontroverser växer denna turisthandel snabbt, med många byråer som dyker upp för att erbjuda rundturer i fattiga områden. Frågor kvarstår om huruvida sådana turer kommer att framkalla världsförändringar eller kommer att ytterligare distansera dem som har råd att resa från dem som inte har råd med anständiga levnadsvillkor eller tillräckligt med mat.