Vad är ett vattenrör?

Ett vattenrör är vilket rör eller rör som helst för att transportera behandlat dricksvatten till konsumenter. Varianterna kan innefatta huvudledningar med stor diameter som försörjer hela städer, mindre grenledningar som förser en gata eller grupp av byggnader, eller rör med liten diameter placerade i enskilda byggnader. Vattenrör varierar i storlek från gigantiska elnätsexempel på upp till 144 tum (365 cm) i diameter till små 1/2 tum (12.7 mm) rör som används för att mata enskilda uttag i en byggnad. Material som vanligtvis används för att bygga vattenrör inkluderar polyvinylklorid (PVC), koppar, stål och, i äldre system, betong eller bränd lera. Sammanfogning av enskilda vattenrörslängder för att göra förlängda sträckor är möjlig med fläns, nippel, kompression eller lödfogar.

Tillförseln av färskt dricksvatten till bostads-, affärs- och industriområden är en av de äldsta allmännyttiga tjänsterna i historien och en som sedan romartiden har varit beroende av den anspråkslösa vattenledningen för dess genomförande. Tidiga exempel på vattenledningar var influerade av dagens teknik, eller snarare avsaknaden av sådan, och var i allmänhet konstruerade av lättillgängliga och bearbetbara material som trä och blyplåten som användes av romarna. Trärör var ofta inte mer än ihåliga stockar sammanfogade med en ganska vidrig blandning av upphettat animaliskt fett. Romerska blyvattenrör var i allmänhet kvadratiska i tvärsnitt med vikta sömmar och fogar. Användningen av bly i vattenledningskonstruktioner fortsatte långt in i början av 20-talet när hälsoriskerna förknippade med användningen av metallen blev mer tydliga och med en följd av en övergång till stål-, koppar- och PVC-rör.

Moderna vattenledningsnät och installationer använder vattenledningar i ett antal standardapplikationskategorier. Den första av dessa är vattenledningen som vanligtvis har stål-, betong- eller PVC-rör med stor diameter som för in vattentillförseln till det omedelbara konsumentområdet. Dessa rör kan variera i storlek från 6 till 144 tum (15–365 mm) i diameter och är vanligtvis klassade för ett minsta arbetstryck på 30 pund per kvadrattum (PSI). De flesta nätsystem använder stålflänsar för att sammanfoga individuella rörlängder. De flesta vattenledningar är underjordiska eller nedgrävda ledningar även om de i vissa fall kan löpa på ytan som stöds av betongpyloner.

I omedelbar närhet av konsumentställen kommer vattenledningen att mata flera mindre vattenledningar som fungerar som ett sekundärt distributionssystem. Dessa är vanligtvis också stål- eller PVC-rör med en genomsnittlig diameter på 4 till 12 tum (10–30 cm). Enskilda konsumentpunkter förgrenar sig från dessa sekundära matningar med stål- eller PVC-rör på cirka 2 tum (5 cm) som sedan leder vattnet till rörsystemet i byggnaden. Dessa rör är oftast PVC- eller kopparvarianter med en genomsnittlig storlek på 1/2 tum till 1 tum (12.7 till 25.4 mm) och kanaliserar den inkommande matningen till individuella varmvattenberedare, kranar och toaletter. De flesta skarvar på installationsvattenrör är antingen kopplingar av kompressionstyp när det gäller PVC-rör eller lödfogar på kopparrör.