Vad är ett trådverktyg?

Ett gängverktyg, allmänt känt som en kran och stans, skapar gängor på de yttre och inre ytorna av metall eller trä, vilket producerar skruvar och muttrar. Gängningsverktyg rymmer varierande diametrar av cylindriska föremål. Genom att använda olika skärytor också kan de applicera olika antal gängor per tum. Vissa typer av trädare kräver manuell kraft, genom att vrida ett handtag runt änden av ett material medan du skär gängorna. Vissa industriella kran- och formverktyg drivs av elektricitet.

En låda och gänggängare kan producera en skruvliknande ände och en matchande mutter på träpinnar och ihåliga träbitar. Trådskäraren består i allmänhet av en rektangulär träform med ett cirkulärt hål i mitten. Kaviteten innehåller skärande spår av metall. Trähandtag sträcker sig från vardera änden av rektangeln. Att använda ett trädverktyg för att skapa trådar på en träpinne innebär i princip att man placerar skäranordningen vinkelrätt över änden av pluggen.

Individen roterar sedan enheten runt pluggen i en rörelse medurs, som om han skruvar en mutter på en bult. Lådgängaren skär av träytan när den skruvas medurs. För att ta bort skäraren vrider operatören enheten moturs. Att applicera mineralolja på pluggen och trädverktyget före kapning gör det lättare att manövrera.

Att tillverka en tränöt innebär att man använder en träkran. Trägängningsverktyget liknar en metallbult med förstorade spår i ena änden. Boxkransatsen innehåller en metallbit som glider genom en öppning i toppen av kranen och bildar ett T-handtag. Att forma trådar innebär att man sätter in kranen i träbiten och vrider på handtaget. Genom att vrida handtaget brotschar träets insida och bildar trådar. Efter att ha nått önskat gängdjup, skruvar användaren av fräsen från träet.

Gängverktyg för metaller fungerar på liknande sätt men är vanligtvis konstruerade av alla metalldelar. Träningsskärverktyget passar vanligtvis i ena änden av ett handtag. Mitten av gängverktygets munstyckshuvud innehåller vanligtvis ett klöverbladsmönster. De innersta åsarna i detta mönster bildar skärytan. Vissa metallgängverktyg innehåller permanent monterade justerbara stanshuvuden som roterar in och ut ur cirkeln på samma sätt som en borrchuck.

Verktygs- och stanssatser innehåller vanligtvis en mätare som mäter befintliga gängor i händelse av att en skruv eller bult skulle skadas. Verktyget gör det möjligt för användaren att reparera gängorna på föremålet genom att bestämma storleken på den nödvändiga formen. Industriella eller professionella trädverktyg använder vanligtvis elektricitet. Elektriska trädverktyg kan vara handhållna, bordsmaskiner eller fristående maskiner. Dessa maskiner har ofta utbytbara skärhuvuden som rymmer varierande rördiametrar.