Vad är ett styrlager?

Ett styrlager är en rulle, platta eller block som minskar slitage, bibehåller inriktning och minimerar friktionen hos rörliga delar. Styrlager finns vanligtvis på sågar, bearbetningsverktyg och annan utrustning där inriktning av rörliga delar behövs. Mindre lager kan använda lågdragande polymerer eller plaster, och större belastningar kan kräva användning av metallrullar och smörjmedel.

Lager kan utsättas för olika typer av belastningar som påverkar designkraven. En axiallast är vilken kraft som helst som flyttar delen åt ena sidan, till exempel ett bilhjulslager under en sväng. Dynamiska belastningar uppstår när ytterligare belastning eller kraft läggs till lagret, vilket kan uppstå när en bil träffar en gupp eller ett dopp. Statiska belastningar orsakas av själva utrustningens vikt, utan tillägg av andra belastningar.

Bandsågar är kontinuerliga stålsågar som roterar runt två stora drivhjul. Ett styrlager är installerat på varje sida av bandsågen för att möjliggöra justering av sågbladet. Lager placerade i toppen och botten av sågen förhindrar även vridning av sågbandet, vilket är viktigt för att hålla skären raka.

Rullbord och rörliga sågar kan använda ett V-format styrlager. De kan åka längs toppen eller mellan två V-formade spår. Lagret minskar friktionen och V-spåret håller delen i rätt läge samtidigt som den tillåter rörelse.

Linjära lager minskar slitaget för delar som rör sig fram och tillbaka i en linjär eller rak rörelse. De kan användas på maskiner som utför repetitiva rörelser för montering eller bearbetning. Lagret kan glida på ett spår, eller så kan spåret passera genom blocket. Ett styrlager i blocktyp får inte innehålla rullar, men kan vara tillverkat av lågfriktionspolymerer som motstår slitage utan behov av smörjning.

Större utrustning kan använda linjära lager, men dessa kan vara rullar som omger styraxeln. Ett rullstyrningslager kan utformas som en cylinder, med en ring av styrrullar. Placering av dessa lager vid varje ände av en rörlig axel kan ge minimal friktion samtidigt som den tillåter korrekt linjär rörelse.

Gaffeltruckar flyttar utrustning och material med en uppsättning gafflar fästa på en vertikal mast. Mastenheten måste hantera höga belastningar samtidigt som den motstår vridnings- eller böjningsrörelser som kan skada masten eller den medförda utrustningen. Rulllager är installerade längs masten för att minimera dragkraften och dynamiska belastningar men ändå tillåta fri rörlighet för mastaggregatet. Låg friktion är viktigt för master, eftersom friktion kommer att kräva mer kraft och orsaka för tidigt slitage av hydrauliska delar och mastdelar.