Vad är ett råvarupapper?

Råvarupapper är en speciell typ av lån eller förskott som görs med hjälp av råvaror som låntagaren har som säkerhet för transaktionen. I allmänhet tar långivaren inte de fysiska varorna i besittning som en del av låneavtalet. Ofta används dokument som konossement, verifierade lagerlistor och lagerkvitton för att fastställa varornas status och låta långivaren förbereda ett råvarupapper.

Varornas natur skiljer sig från många andra investeringar, genom att varan är en fysisk substans som måste produceras innan den kan säljas på en börs. Till exempel föds livsmedel och spannmål upp av bönder och lagras sedan, allt i hopp om att produkterna ska sälja till ett bra pris när det är dags. Råvarupapperet är ett av sätten som ägaren av producerade varor kan dra nytta av de lagrade varorna innan försäljningsstället.

Lån och förskott som görs med användning av ett råvarupapper är annars väldigt lika alla andra typer av lån. Det finns normalt en fast eller rörlig ränta som tillämpas av långivaren. Återbetalning av lånesaldo plus ränta kan struktureras i månatliga avbetalningar av en rad ballongbetalningar. I händelse av att låntagaren misslyckas med lånet, har långivaren rätt att överta kontrollen över råvarorna som ett sätt att reglera den återstående skulden på råvarupapperet.

I allmänhet kommer långivaren och låntagaren att samarbeta för att strukturera villkoren så att låntagaren kan få tillstånd att sälja de pantsatta varorna när försäljningspriset är attraktivt. Villkoren kommer ofta att innebära ett åtagande från låntagarens sida att använda en del av försäljningen för att reglera en del av det utestående saldot på råvarupapperet. Denna typ av arrangemang gör att sälja varorna till högsta möjliga marknadspris till ett mål för både långivaren och låntagaren.