Vad är ett modulärt renrum?

Ett modulärt renrum är ett fristående renrum, ett område där temperatur, luftfuktighet och luftflöde kontrolleras noggrant för att hålla utrymmet rent och inneslutet för känslig forskning, tillverkning och relaterade aktiviteter. Den modulära designen möjliggör enkel installation av ett renrum i en befintlig anläggning utan att behöva göra ombyggnader. Designen kan också vara mobil, användbar för aktiviteter som att genomföra en epidemiologisk undersökning i ett samhälle där sådana faciliteter inte finns tillgängliga och forskare vill kunna utföra arbete på marken.

Den modulära renrumsdesignen kan ha hårda eller mjuka väggar och kommer vanligtvis med en mycket konfigurerbar design. Det är möjligt att beställa multiplar som kan staplas eller knäppas ihop för att göra rum i olika storlekar, och faciliteterna kan komma med olika tillbehör. Alla modulära renrum har kapacitet att kontrollera temperatur, luftfuktighet och luftflöde. Insatser som diskhoar, diskar, skåp och så vidare kan konfigureras inne i renrummet för att möta kundens behov.

Företaget kan ställa in det modulära renrummet i sina lokaler och transportera det som en fristående enhet till den plats där det behövs. Detta kan vara insidan av en befintlig byggnad eller en modulär forskningsanläggning under uppbyggnad, med en mängd olika laboratorier, kontor och andra faciliteter som passar ihop för att göra en komplett anläggning. Det modulära renrummet står vanligtvis för sig själv i inomhusmiljöer, vilket gör att företag kan installera det och göra det klart för användning omedelbart utan att behöva förankra det i golv eller tak.

Moduler kan vara nödvändiga för att tillgodose tillfälliga översvämningsbehov, särskilt vid anläggningar som behöver uppdateras eller byggnader som ska bytas ut. Modulerna kan gå utomhus om det inte finns plats att installera dem inuti, med beslag för att säkerställa att de är vädertäta och redo att användas. Byråer och organisationer med behov av ett mobilt renrum kan sätta upp ett modulärt renrum på en släpvagn för att göra det möjligt att snabbt distribuera till platsen för en biologisk undersökning som ett utbrott av sjukdomar hos människor eller djur.

Tillverkare av modulära renrum och förnödenheter har vanligtvis en produktlinje som är inriktad på olika behov. Detta kan inkludera expansioner, vilket gör att företag kan göra en befintlig modul större för att möta växande behov snarare än att behöva beställa en helt ny. Företaget har vanligtvis renrum med ett antal olika klassificeringar, allt från högklassiga modeller för hantering av farliga material till modeller som uppfyller mindre stränga standarder som fortfarande lämpar sig för grundläggande användning.